BQT thông báo; Do bảo trì và nâng cấp hệ thống nên các cuộc thi tuần phải tạm dừng, thời gian hoạt động sẽ sớm trở lại. Thành thật xin lỗi các thành viên và bạn đọc.

Thành viên tích cực
1
Lại Đức Tuấn
13:02 03/12/2022
2
Tôn Quốc Hiệu
13:46 02/12/2022
3
Vũ Đình Đông
13:31 02/12/2022
4
Quang Trần Nguyên
13:31 02/12/2022
5
Nguyễn Huy Thuận
13:31 02/12/2022
6
Lê văn An
13:24 02/12/2022
7
TRẦN VĂN LONG
13:23 02/12/2022
8
Trinh Lam
10:12 02/12/2022
9
Nguyễn Văn Long
10:03 02/12/2022
10
Nguyễn Thế Luận
05:12 02/12/2022
1
Mit Vu
60 điểm
1
Mit Vu
120 điểm
2
Vũ Phương Hoa
60 điểm
3
Nguyễn Đình Tuấn Phong
20 điểm
1
Tôn Quốc Hiệu
1470 điểm
2
Lại Đức Tuấn
904 điểm
3
Trần Thị Hiền
870 điểm
4
Mã Văn Đồng
575 điểm
5
Nguyễn Thị Thùy Trang
440 điểm
6
Huy Nguyen
425 điểm
7
Đặng Lê Hiếu
355 điểm
8
Vũ Phương Hoa
315 điểm
9
Nguyễn Thị Hằng
295 điểm
10
Nguyễn Thị Lê
281 điểm