Giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp

img

Giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp (NEEIA 2021)

Nhằm tôn vinh các doanh nghiệp tiên phong áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Bộ Công Thương phối hợp với Hội KH&CN sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả Việt Nam sẽ tổ chức các sự kiện: trao chứng nhận, tạo động lực khuyến khích doanh nghiệp cộng đồng hành động tích cực hơn trong vấn đề sử dụng năng lượng.

img

Giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp (NEEIA 2022)

Nhằm tôn vinh các doanh nghiệp tiên phong áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Bộ Công Thương phối hợp với Hội KH&CN sử dụng...

img

Giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp (NEEIA 2023)

Nhằm tôn vinh các doanh nghiệp tiên phong áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Bộ Công Thương phối hợp với Hội KH&CN sử dụng...