E-Learning

Tài liệu đào tạo online Hành động vì khí hậu về Hiệu quả năng lượng cho các nhà sản xuất thời trang

14/09/2023

Chương trình hỗ trợ tự học này là một phần nội dung trong “Chương trình đào tạo Hành động vì Khí hậu với trọng tâm hiệu quả năng lượng cho nhà máy ngành thời trang (CAT EE) 2022 – 2023” được triển khai trong khuôn khổ Sáng kiến Liên kết Toàn cầu (IGS), một dự án phát triển do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Đức (BMZ) ủy quyền cho Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) thực hiện.

Ngăn chặn dòng điện rò rỉ trong biến tần của nhà máy điện mặt trời

12/05/2021

Bài viết sau đề cập đến các trường hợp có thể xảy ra khi thời tiết ẩm ướt, đặc biệt là tầm quan trọng của "Bảo vệ cách ly PV". Theo đó, sẽ thảo luận về sự cố "rò rỉ dòng điện" và đề cập đến các nguyên nhân có thể xảy ra cũng như cách thức để ngăn chặn sự cố rò rỉ này. Solis sẽ đưa ra một ví dụ lắp đặt trong thực tế thường gặp này.