BP34 - Chương trình hiệu quả năng lượng của nhãn hàng adidas, New Wide Việt Nam đã tiến hành thực hiện cải tạo hệ thống khí nén

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất vải dệt kim, vải dệt thoi, may mặc
Địa chỉ: Huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
Tên người QLNL: Steven Chou
Tóm tắt dự án: Chương trình hiệu quả năng lượng của nhãn hàng adidas, New Wide Việt Nam đã tiến hành thực hiện cải tạo hệ thống khí nén. Mục tiêu của chương trình là giảm chi phí năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính.
Năm thực hiện: 2018

Hiện trạng trước khi thực hiện

Hệ thống khí nén chiếm khoảng 11% tổng lượng điện năng tiêu thụ của nhà máy.

Nhà máy sử dụng các van xả nước ngưng bằng tay. Điều này gây đọng nước làm rỉ sét hao mòn đường ống và các khớp nối, gây hư hỏng thiết bị sử dụng khí nén; nếu thời gian xả quá dài sẽ gây ra lãng phí khí nén, làm tăng điện năng tiêu thụ của máy nén khí.

Van xả bằng tay tại các bình chứa

Máy nén khí tại xưởng dệt kim có áp suất cài đặt 7,0 – 8,1 bar là rất cao so với nhu cầu. Việc cài đặt áp suất cao dẫn đến giảm hiệu suất máy nén khí và tăng lượng thất thoát khí nén qua các điểm rò rỉ.

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã đầu tư và lắp đặt 1 van xả nước ngưng tự động và 1 van xả nước ngưng định thời.

Các van xả nước ngưng mới

Bên cạnh đó, nhà máy đã giảm áp suất cài đặt máy nén khí xưởng dệt kim xuống còn 5,5 – 6 bar. Mức tiết kiệm đạt được khoảng 8,4%.

Hiện trạng trước khi thực hiện

Hệ thống khí nén chiếm khoảng 11% tổng lượng điện năng tiêu thụ của nhà máy.

Nhà máy sử dụng các van xả nước ngưng bằng tay. Điều này gây đọng nước làm rỉ sét hao mòn đường ống và các khớp nối, gây hư hỏng thiết bị sử dụng khí nén; nếu thời gian xả quá dài sẽ gây ra lãng phí khí nén, làm tăng điện năng tiêu thụ của máy nén khí.

Van xả bằng tay tại các bình chứa

Máy nén khí tại xưởng dệt kim có áp suất cài đặt 7,0 – 8,1 bar là rất cao so với nhu cầu. Việc cài đặt áp suất cao dẫn đến giảm hiệu suất máy nén khí và tăng lượng thất thoát khí nén qua các điểm rò rỉ.

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã đầu tư và lắp đặt 1 van xả nước ngưng tự động và 1 van xả nước ngưng định thời.

Các van xả nước ngưng mới

Bên cạnh đó, nhà máy đã giảm áp suất cài đặt máy nén khí xưởng dệt kim xuống còn 5,5 – 6 bar. Mức tiết kiệm đạt được khoảng 8,4%.

Kết quả của dự án:
Tổng chi phí đầu tư: Thấp
Năng lượng tiết kiệm: 5.700 kWh/năm
Chi phí tiết kiệm: 88,3 Triệu VND
Thời gian hoàn vốn: Tức thời