Tận dụng nhiệt khí thải trong sản xuất xi măng để tiết kiệm năng lượng

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành
Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất thép xây dựng
Địa chỉ: thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Tên người QLNL: Vũ Quang Bắc, Giám đốc điều hành
Tóm tắt dự án: Mặc dù công nghệ sản xuất xi măng hiện nay đã được cải tiến để giảm thiểu đến mức tối đa lượng nhiệt lãng phí, tuy nhiên, vẫn còn một lượng nhiệt đáng kể tổn thất ra ngoài môi trường. Do đó, không ít doanh nghiệp đã tận dụng nhiệt khí thải để phát điện, giải pháp này không chỉ doanh nghiệp tiết kiệm kiệm năng lượng, giảm chi phí, mà còn giảm lượng khí thải ra môi trường
Năm thực hiện: 2020

Hiện trạng trước khi thực hiện

Mặc dù công nghệ sản xuất xi măng hiện nay đã được cải tiến để giảm thiểu đến mức tối đa lượng nhiệt lãng phí, tuy nhiên, vẫn còn một lượng nhiệt đáng kể tổn thất ra ngoài môi trường.

Kết quả thực hiện

Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành (Hà Nam). Năm 2018, Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành chính thức đưa vào vận hành trạm phát điện tận dụng nhiệt thừa khí thải với giá trị đầu tư hơn 450 tỷ đồng, quy mô công suất 24,8 MW. Đến nay, nhà máy phát điện tận dụng nhiệt dư đã vận hành ổn định. Lượng điện tự sản xuất ra đã đáp ứng được khoảng trên 30% nhu cầu sử dụng điện năng cho toàn bộ nhà máy.

Hiện trạng trước khi thực hiện

Mặc dù công nghệ sản xuất xi măng hiện nay đã được cải tiến để giảm thiểu đến mức tối đa lượng nhiệt lãng phí, tuy nhiên, vẫn còn một lượng nhiệt đáng kể tổn thất ra ngoài môi trường.

Kết quả thực hiện

Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành (Hà Nam). Năm 2018, Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành chính thức đưa vào vận hành trạm phát điện tận dụng nhiệt thừa khí thải với giá trị đầu tư hơn 450 tỷ đồng, quy mô công suất 24,8 MW. Đến nay, nhà máy phát điện tận dụng nhiệt dư đã vận hành ổn định. Lượng điện tự sản xuất ra đã đáp ứng được khoảng trên 30% nhu cầu sử dụng điện năng cho toàn bộ nhà máy.

Kết quả của dự án: N/A
Tổng chi phí đầu tư: 450 tỷ đồng
Năng lượng tiết kiệm: đáp ứng được khoảng trên 30% nhu cầu sử dụng điện năng cho toàn bộ nhà máy
Chi phí tiết kiệm: Tiết kiệm khoảng 20 tỷ đồng tiền điện một thán
Thời gian hoàn vốn: N/A