BP6 - Thay thế máy nén lạnh Piston bằng máy nén lạnh trục vít

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MINH ĐĂNG
Địa chỉ: Số 83 Tỉnh lộ 8, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
Tóm tắt dự án: Thay thế máy nén lạnh Piston bằng máy nén lạnh trục vít. Mục tiêu của dự án là giảm chi phí năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính
Năm thực hiện: 2017

Hiện trạng trước khi thực hiện

Công ty sản xuất hải sản đông lạnh xuất khẩu, sản phẩm chính: mực, bạch tuộc. Nhà máy có 2 hệ thống lạnh liên hoàn cho kho lạnh, tủ đôngbăng chuyền IQF, tái đông.

Nhằm tiết kiệm năng lượng, nhà máy dự kiến thay 4 máy nén lạnh piston hiện hữu bằng 2 máy nén lạnh trục vít hiệu suất cao.

Máy nén lạnh piston hiện hữu

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã thay thế 4 máy nén lạnh piston bằng 2 máy nén lạnh trục vít hiệu suất cao. Tổng điện năng tiêu thụ cho hệ thống cấp đông giảm 30,6%. Dự giảm phát thải 298 tấn CO2/năm.

Máy nén lạnh trục vít cho kho lạnh, tủ đông 

Máy nén lạnh trục vít cho băng chuyền (IQF), tái đông

Hiện trạng trước khi thực hiện

Công ty sản xuất hải sản đông lạnh xuất khẩu, sản phẩm chính: mực, bạch tuộc. Nhà máy có 2 hệ thống lạnh liên hoàn cho kho lạnh, tủ đôngbăng chuyền IQF, tái đông.

Nhằm tiết kiệm năng lượng, nhà máy dự kiến thay 4 máy nén lạnh piston hiện hữu bằng 2 máy nén lạnh trục vít hiệu suất cao.

Máy nén lạnh piston hiện hữu

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã thay thế 4 máy nén lạnh piston bằng 2 máy nén lạnh trục vít hiệu suất cao. Tổng điện năng tiêu thụ cho hệ thống cấp đông giảm 30,6%. Dự giảm phát thải 298 tấn CO2/năm.

Máy nén lạnh trục vít cho kho lạnh, tủ đông 

Máy nén lạnh trục vít cho băng chuyền (IQF), tái đông

Kết quả của dự án:
Tổng chi phí đầu tư: 3.269 Triệu VNĐ.
Năng lượng tiết kiệm: 450.387 kWh/năm.
Chi phí tiết kiệm: 691 triệu VNĐ.
Thời gian hoàn vốn: 4,7 năm.