Công ty cổ phần Hợp Thịnh Viglacera đổi mới công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Hợp Thịnh Viglacera, Nhà máy gạch Hợp Thịnh (Vĩnh Phúc)
Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất vật liệu xây dựng
Địa chỉ: 8J43+G7C, Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Tên người QLNL: N/A
Tóm tắt dự án: Công ty cổ phần Hợp Thịnh Viglacera, Nhà máy gạch Hợp Thịnh (Vĩnh Phúc) là một điển hình trong việc áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng nhằm giảm giá thành sản phẩm và tăng sức cạnh tranh. Các giải pháp được Nhà máy áp dụng mang lại hiệu quả bao gồm: quản lý nội vi, tận dụng ánh sáng tự nhiên và sử dụng bóng đèn hiệu năng cao, lắp biến tần cho quạt khói hoặc quạt sấy, thay thế tụ bù công suất phản kháng…
Năm thực hiện: 2017-2021

Hiện trạng trước khi thực hiện

Nhà máy gạch Hợp Thịnh được xây dựng tại khu Gò Đất rộng 9,5ha thuộc xóm Lẻ và xóm Núi xã Hợp Thịnh, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phú (cũ), nay thuộc phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên.
Nhà máy được xây dựng năm 1974, trực thuộc Bộ Xây dựng, nhiệm vụ là cung ứng các loại gạch xây dựng cho khu vực phía Bắc như Hà Nội, Vĩnh Phú, Yên Bái. Nhà máy đi vào hoạt động từ năm 1977, với nguyên liệu sột làm gạch là khu đất khoảng 30ha nằm ở phía Đông Nam nhà máy.

Ngày 07/07/1978, hợp nhất Nhà máy gạch Hợp Thịnh và Nhà máy gạch Bồ Sao, lấy tên là Nhà máy gạch Hợp Thịnh.
Ngày 18/02/1995, Nhà máy gạch Hợp Thịnh đổi tên thành Công ty Gốm xây dựng Hợp Thịnh, là doanh nghiệp Nhà nước.
Ngày 15/12/2003, Công ty Gốm xây dựng Hợp Thịnh được cổ phần hóa, chuyển thành Công ty Cổ phần Hợp Thịnh Viglacera.
Ngày 01/02/2007, Công ty cổ phần Hợp Thịnh Viglacera đổi tên thành Công ty cổ phần Viglacera Hợp Thịnh.

Kết quả thực hiện

Công ty cổ phần Hợp Thịnh Viglacera, Nhà máy gạch Hợp Thịnh (Vĩnh Phúc) là một điển hình trong việc áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng nhằm giảm giá thành sản phẩm và tăng sức cạnh tranh. Các giải pháp được Nhà máy áp dụng mang lại hiệu quả bao gồm: quản lý nội vi, tận dụng ánh sáng tự nhiên và sử dụng bóng đèn hiệu năng cao, lắp biến tần cho quạt khói hoặc quạt sấy, thay thế tụ bù công suất phản kháng…
Theo đó, biện pháp quản lý nội vi sẽ tiết kiệm được khoảng 1% năng lượng than do việc cấp nguyên liệu than. Việc phơi gạch trước khi nung sẽ giúp khô hơn, tiết kiệm nguyên liệu cho việc nung. Tiết giảm 1,5% điện sử dụng của nhà máy bằng cách do giảm các động cơ có công suất lớn chạy không tải, tắt các điện sáng khi không cần thiết tại bộ phận lò nung, khu tạo hình. Ngoài ra, việc tận dụng ánh sáng tự nhiên và sử dụng bóng đèn có hiệu năng cao giúp Công ty tiết kiệm được tổng số tiền là 40 triệu đồng/năm.
Bên cạnh đó, Công ty còn lắp đặt các bộ biến tần cho các động cơ mang lại hiệu quả lớn. Khi áp dụng công nghệ biến tần cho các quạt hút khói hoặc quạt hút cho hầm sấy, lượng điện tiết kiệm mỗi năm là 70kW. Tổng số tiền tiết kiệm được khi thực hiện dự án là gần 70 triệu đồng/năm trong khi số vốn đầu tư ban đầu chỉ 118 triệu đồng. Đồng thời, khi áp dụng giải pháp thay thế tụ bù công suất phản kháng, lượng điện tiết kiệm mỗi năm là 360.000 kWh. Tổng số tiền tiết kiệm được khi thực hiện dự án là 360 triệu đồng/năm trong khi số vốn đầu tư ban đầu chỉ 190 triệu đồng

Hiện trạng trước khi thực hiện

Nhà máy gạch Hợp Thịnh được xây dựng tại khu Gò Đất rộng 9,5ha thuộc xóm Lẻ và xóm Núi xã Hợp Thịnh, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phú (cũ), nay thuộc phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên.
Nhà máy được xây dựng năm 1974, trực thuộc Bộ Xây dựng, nhiệm vụ là cung ứng các loại gạch xây dựng cho khu vực phía Bắc như Hà Nội, Vĩnh Phú, Yên Bái. Nhà máy đi vào hoạt động từ năm 1977, với nguyên liệu sột làm gạch là khu đất khoảng 30ha nằm ở phía Đông Nam nhà máy.

Ngày 07/07/1978, hợp nhất Nhà máy gạch Hợp Thịnh và Nhà máy gạch Bồ Sao, lấy tên là Nhà máy gạch Hợp Thịnh.
Ngày 18/02/1995, Nhà máy gạch Hợp Thịnh đổi tên thành Công ty Gốm xây dựng Hợp Thịnh, là doanh nghiệp Nhà nước.
Ngày 15/12/2003, Công ty Gốm xây dựng Hợp Thịnh được cổ phần hóa, chuyển thành Công ty Cổ phần Hợp Thịnh Viglacera.
Ngày 01/02/2007, Công ty cổ phần Hợp Thịnh Viglacera đổi tên thành Công ty cổ phần Viglacera Hợp Thịnh.

Kết quả thực hiện

Công ty cổ phần Hợp Thịnh Viglacera, Nhà máy gạch Hợp Thịnh (Vĩnh Phúc) là một điển hình trong việc áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng nhằm giảm giá thành sản phẩm và tăng sức cạnh tranh. Các giải pháp được Nhà máy áp dụng mang lại hiệu quả bao gồm: quản lý nội vi, tận dụng ánh sáng tự nhiên và sử dụng bóng đèn hiệu năng cao, lắp biến tần cho quạt khói hoặc quạt sấy, thay thế tụ bù công suất phản kháng…
Theo đó, biện pháp quản lý nội vi sẽ tiết kiệm được khoảng 1% năng lượng than do việc cấp nguyên liệu than. Việc phơi gạch trước khi nung sẽ giúp khô hơn, tiết kiệm nguyên liệu cho việc nung. Tiết giảm 1,5% điện sử dụng của nhà máy bằng cách do giảm các động cơ có công suất lớn chạy không tải, tắt các điện sáng khi không cần thiết tại bộ phận lò nung, khu tạo hình. Ngoài ra, việc tận dụng ánh sáng tự nhiên và sử dụng bóng đèn có hiệu năng cao giúp Công ty tiết kiệm được tổng số tiền là 40 triệu đồng/năm.
Bên cạnh đó, Công ty còn lắp đặt các bộ biến tần cho các động cơ mang lại hiệu quả lớn. Khi áp dụng công nghệ biến tần cho các quạt hút khói hoặc quạt hút cho hầm sấy, lượng điện tiết kiệm mỗi năm là 70kW. Tổng số tiền tiết kiệm được khi thực hiện dự án là gần 70 triệu đồng/năm trong khi số vốn đầu tư ban đầu chỉ 118 triệu đồng. Đồng thời, khi áp dụng giải pháp thay thế tụ bù công suất phản kháng, lượng điện tiết kiệm mỗi năm là 360.000 kWh. Tổng số tiền tiết kiệm được khi thực hiện dự án là 360 triệu đồng/năm trong khi số vốn đầu tư ban đầu chỉ 190 triệu đồng
Kết quả của dự án:
Tổng chi phí đầu tư: Vốn đầu tư ban đầu chỉ 190 triệu đồng
Năng lượng tiết kiệm: Lượng điện tiết kiệm mỗi năm là 360.000 kWh
Chi phí tiết kiệm: Tổng số tiền tiết kiệm được khi thực hiện dự án là 360 triệu đồng/năm
Thời gian hoàn vốn: N/A