Giới thiệu tổng quan về hoạt động của doanh nghiệp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH NatSteelVina - Thép Việt Sing
Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất thép xây dựng
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Gang Thép Thái Nguyên-Tổ 13, Phường Cam Giá-TP.Thái Nguyên.
Tên người QLNL: Lê Khắc Giang, Chức Vụ: Phó Trưởng phòng Sản xuất
Tóm tắt dự án: Thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”
Năm thực hiện: 2016-2020

Hiện trạng trước khi thực hiện

- Công nghệ cán nóng liên tục. Lò nung công suất 35T/h cảu hang SENKEN - Nhật Bản, dùng nhiên liệu dầu FO, chia ra 3 vùng và được điều khiển tự động hoàn toàn.

- Phôi (tiêu chuẩn 120x120;130x130;150x150mm chiều dài 3-4m) được đưa vào lò nung đủ nhiệt 1200°C được đẩy ra sàn con lăn vào khu vực cán thô (gồm 8 động cơ 1 chiều tổng công suất 2420KW) qua bàn vòng , máy cắt đầu 1, máy cắt đuôi CV50, vào khu vực cán trung và cán cuối (gồm 9 động cơ 1 chiều tổng công suất 4430KW). Tiếp theo dây chuyền được chia thành 2 khu vực cán dây và cán thanh. Nếu cán dây (sản phẩm 0 6,8,10) thép nóng tiếp tục đi qua máy cắt đầu CV 20 vào khu vực cán dây (gồm 4 động cơ 1 chiều tông công suất 1120KW) đến sàn nguội cán dây, đóng bó thành phẩm thép cuộn. Nếu cán thanh (sản phẩm D9C,10C,12,14,16,18,20 ,22,24,26,28,32) sau khi qua khu vực cán cuối, cắt phân đoạn CV30, thép nóng đến khu vực sàn nguội, máy cắt nguội và đóng bó thành phẩm thép thanh .

- Hệ thống điều khiển hiện đại của khối G7 với hệ tự động hóa SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition ), dùng PLC S7- đây là một hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu, giúp người vận hành dễ dàng trong quá trình giám sát và điều khiển dây truyền. Các máy cán được truyền động bằng các động cơ một chiều , qua các bộ điều khiển của ABB . 

Kết quả thực hiện

 Các kết quả đạt được trong hoạt động tiết kiệm năng lượng hướng tới việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Công ty đã xây dựng hệ thống quản lý năng lượng(QLNL) đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Ban QLNL bao gồm Trưởng ban, Phó ban thường trực- Người QLNL. Thành viên Ban QLNL là trưởng, phó các phòng ban trong Công ty. Tiểu ban QLNL gồm các thành viên điều hành trực tiếp của các bộ phận trong Công ty. ( có sơ đồ tổ chức, quyết định bổ nhiệm và chức năng nhiệm vụ tương ứng kèm theo).

- Xây dựng và công bố mục tiêu chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả( ban hành năm 2014). -Xây dựng kế hoach 5 năm về sử dụng NL tiết kiệm và có hiệu quả giai đoạn 2020- 2025 ( có kế hoạch kèm theo).

- Báo cáo tình hình sử dụng năng lượng TK và HQ năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng năng lượng năm 2021 ( có báo cáo và kế hoạch kèm theo). - Chỉ định người quản lý năng lượng theo quy định tại Quyết định số : 04-14/QĐQLNL ngày 19 tháng 5 năm 2014. Có chứng chỉ quản lý năng lượng Số 2013/16/20 do Bộ Công thương cấp ngày 08/5/2013.

-Ban QLNL đã xây dựng quy chế làm việc của hệ thống QLNL và hệ thống đang hoạt động trên cơ sở quy chế được ban giám đốc phê duyệt và ban hành năm 2014. -Công ty đã thực hiện kiểm toán năng lượng năng lượng tháng 6 năm 2018 và đang chuẩn bị thực hiện kiểm toán năng lượng năm 2021 theo quy định 3 năm 1 lần .

- Xây dựng Quy định thưởng phạt sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2016.

- Xây dựng các chỉ tiêu về năng lượng điện, nước, dầu cho từng loại sản phẩm ; Xây dựng các quy trình vận hành, hướng dẫn sử dụng đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và tối ưu hóa trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và có hiệu quả cho các loại nguồn năng lượng Điện, Dầu FO, Nước, Khí nén của các khu vực trọng điểm có liên quan như: Vận hành buồng điều khiển trung tâm; trạm bơm nước; quạt gió lò; lò nung phôi; hệ thống khí nén; các thiết bị điện và ánh sáng phụ trợ...

- Nâng cao ý thức cán bộ công nhân viên về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả(TK,HQ). Thông qua Quy định thưởng phạt đã ban hành, vừa có tác dụng nhắc nhở, giáo dục vừa nhằm xây dựng thành văn hóa sử dụng năng lượng TK, HQ) trong doanh nghiệp. - Công ty thực hiện Báo cáo hàng năm kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho cơ quan nhà nước (Sở công thương Thái Nguyên, Tổng Công ty Thép Việt Nam).

 

 

 

Hiện trạng trước khi thực hiện

- Công nghệ cán nóng liên tục. Lò nung công suất 35T/h cảu hang SENKEN - Nhật Bản, dùng nhiên liệu dầu FO, chia ra 3 vùng và được điều khiển tự động hoàn toàn.

- Phôi (tiêu chuẩn 120x120;130x130;150x150mm chiều dài 3-4m) được đưa vào lò nung đủ nhiệt 1200°C được đẩy ra sàn con lăn vào khu vực cán thô (gồm 8 động cơ 1 chiều tổng công suất 2420KW) qua bàn vòng , máy cắt đầu 1, máy cắt đuôi CV50, vào khu vực cán trung và cán cuối (gồm 9 động cơ 1 chiều tổng công suất 4430KW). Tiếp theo dây chuyền được chia thành 2 khu vực cán dây và cán thanh. Nếu cán dây (sản phẩm 0 6,8,10) thép nóng tiếp tục đi qua máy cắt đầu CV 20 vào khu vực cán dây (gồm 4 động cơ 1 chiều tông công suất 1120KW) đến sàn nguội cán dây, đóng bó thành phẩm thép cuộn. Nếu cán thanh (sản phẩm D9C,10C,12,14,16,18,20 ,22,24,26,28,32) sau khi qua khu vực cán cuối, cắt phân đoạn CV30, thép nóng đến khu vực sàn nguội, máy cắt nguội và đóng bó thành phẩm thép thanh .

- Hệ thống điều khiển hiện đại của khối G7 với hệ tự động hóa SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition ), dùng PLC S7- đây là một hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu, giúp người vận hành dễ dàng trong quá trình giám sát và điều khiển dây truyền. Các máy cán được truyền động bằng các động cơ một chiều , qua các bộ điều khiển của ABB . 

Kết quả thực hiện

 Các kết quả đạt được trong hoạt động tiết kiệm năng lượng hướng tới việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Công ty đã xây dựng hệ thống quản lý năng lượng(QLNL) đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Ban QLNL bao gồm Trưởng ban, Phó ban thường trực- Người QLNL. Thành viên Ban QLNL là trưởng, phó các phòng ban trong Công ty. Tiểu ban QLNL gồm các thành viên điều hành trực tiếp của các bộ phận trong Công ty. ( có sơ đồ tổ chức, quyết định bổ nhiệm và chức năng nhiệm vụ tương ứng kèm theo).

- Xây dựng và công bố mục tiêu chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả( ban hành năm 2014). -Xây dựng kế hoach 5 năm về sử dụng NL tiết kiệm và có hiệu quả giai đoạn 2020- 2025 ( có kế hoạch kèm theo).

- Báo cáo tình hình sử dụng năng lượng TK và HQ năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng năng lượng năm 2021 ( có báo cáo và kế hoạch kèm theo). - Chỉ định người quản lý năng lượng theo quy định tại Quyết định số : 04-14/QĐQLNL ngày 19 tháng 5 năm 2014. Có chứng chỉ quản lý năng lượng Số 2013/16/20 do Bộ Công thương cấp ngày 08/5/2013.

-Ban QLNL đã xây dựng quy chế làm việc của hệ thống QLNL và hệ thống đang hoạt động trên cơ sở quy chế được ban giám đốc phê duyệt và ban hành năm 2014. -Công ty đã thực hiện kiểm toán năng lượng năng lượng tháng 6 năm 2018 và đang chuẩn bị thực hiện kiểm toán năng lượng năm 2021 theo quy định 3 năm 1 lần .

- Xây dựng Quy định thưởng phạt sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2016.

- Xây dựng các chỉ tiêu về năng lượng điện, nước, dầu cho từng loại sản phẩm ; Xây dựng các quy trình vận hành, hướng dẫn sử dụng đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và tối ưu hóa trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và có hiệu quả cho các loại nguồn năng lượng Điện, Dầu FO, Nước, Khí nén của các khu vực trọng điểm có liên quan như: Vận hành buồng điều khiển trung tâm; trạm bơm nước; quạt gió lò; lò nung phôi; hệ thống khí nén; các thiết bị điện và ánh sáng phụ trợ...

- Nâng cao ý thức cán bộ công nhân viên về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả(TK,HQ). Thông qua Quy định thưởng phạt đã ban hành, vừa có tác dụng nhắc nhở, giáo dục vừa nhằm xây dựng thành văn hóa sử dụng năng lượng TK, HQ) trong doanh nghiệp. - Công ty thực hiện Báo cáo hàng năm kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho cơ quan nhà nước (Sở công thương Thái Nguyên, Tổng Công ty Thép Việt Nam).

 

 

 

Kết quả của dự án: N/A
Tổng chi phí đầu tư: N/A
Năng lượng tiết kiệm: N/A
Chi phí tiết kiệm: N/A
Thời gian hoàn vốn: N/A