Công ty Canon Việt Nam vận hành tối ưu, giảm tiêu hao năng lượng

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Canon Việt Nam
Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất máy in và máy quét ảnh
Địa chỉ: Lô A1, KCN Thăng Long, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội
Tên người QLNL: Hirokazu Komatsu
Tóm tắt dự án: Nhận thức rõ việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả chính là giảm định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, giảm chi phí sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho xã hội. Ngay từ khi đi vào hoạt động, Công ty THHH Canon Việt Nam đã đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng, tối đa hóa vận hành, tránh lãng phí, sắp xếp nhân lực kiểm soát năng lượng tại từng bộ phận, phòng ban…
Năm thực hiện: 2016-2020

Hiện trạng trước khi thực hiện

Công ty TNHH Canon Việt Nam - Nhà máy Thăng Long được thành lập năm 2001 và đi vào hoạt động từ 2002 tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh-Hà Nội) với diện tích 200.000m2 và tổng số gần 8.000 cán bộ công nhân viên. Công ty duy trì xuất khẩu 20 triệu sản phẩm chính là máy in phun và máy quét ảnh mỗi năm.

Trong suốt gần 20 năm hình thành và phát triển, chúng tôi luôn tự hào là doanh nghiệp FDI hàng đầu tại Việt Nam. Canon Việt Nam góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam trong hầu hết các lĩnh vực như kinh tế, an sinh xã hội, môi trường… và đặc biệt sử dụng năng lượng bền vững được công ty xem xét là một trong các vấn đề quan trọng hàng đầu. Trong đó, chúng tôi tập trung vào việc đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng, tối đa hóa vận hành, tránh lãng phí, sắp xếp nhân lực kiểm soát năng lượng tại từng bộ phận, phòng ban…

Đặc biệt, Công ty đã áp dụng giải pháp về tự động hóa, kết nối mạng điều khiển, ứng dụng công nghệ “công nghiệp thế hệ 4.0” trong quản lý năng lượng. Theo đó, hệ thống quản lý, điều hành năng lượng thông minh BMS được kết nối trực tiếp với điện thoại cầm tay, trong trường hợp thiết bị có vấn đề như hỏng hóc, chạy quá tải, điện áp cao/thấp… gây lãng phí điện năng, điện thoại sẽ tự động đổ chuông để nhân viên phụ trách biết và tiến hành kiểm tra, xử lý sự cố giảm thiểu các lãng phí không cần thiết.

Với sự nỗ lực không ngừng, CVN đã đạt được thành tựu đáng kể đó là giảm thiểu lượng tiêu thụ điện năng 13.6% từ 94.387 MWh năm 2016 xuống còn 81.607MWh năm 2020. Bên dưới là biểu đồ minh họa chi tiết tiêu thụ năng lượng của công ty chúng tôi trong 5 năm qua.

 

Kết quả thực hiện

- Hệ thống quản lý năng lượng: Nhằm thúc đẩy các hoạt động tiết kiệm năng lượng chúng tôi thành lập ủy ban năng lượng trong cơ cấu tổ chức của công ty để định hướng, điều hành và liên kết các bộ phận trong công ty duy trì hoạt động quản lý năng lượng, kiểm soát các chỉ số, tình hình đạt mục tiêu chỉ tiêu cũng như thúc đẩy các hoạt động tiết kiệm/ giảm thiểu năng lượng do Tổng giám đốc đứng đầu

- Kiểm toán năng lượng: Công ty đã thuê các đơn vị tư vấn thực hiện kiểm toán năng lượng 3 năm/ lần từ năm 2012, 2015 và lần gần nhất chúng tôi tiến hành kiểm toán là vào tháng 12 /2018, đang xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm toán vào tháng 12/2021.

- Người quản lý năng lượng: Để nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân sự quản lý năng lượng, Công ty đã cử kỹ sư tham gia đào tạo khóa huấn luyện cán bộ quản lý năng lượng của Bộ công thương. Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Canon Việt Nam có tất cả 5 cán bộ được cấp chứng nhận Người quản lý năng lượng.

- Chính sách năng lượng 2020 được cụ thể hóa bằng chỉ số hiệu quả KPI điện năng tiêu thụ 22.4 USD/m2. Từ chính sách, mục tiêu năng lượng được định hướng bởi lãnh đạo cao nhất của công ty, chúng tôi đưa ra các chỉ số thử thách cho từng phòng ban, bộ phận về tiêu thụ năng lượng. Bằng việc lượng hóa chỉ số, các phòng ban lập kế hoạch giảm thiểu và giám sát, báo cáo hàng tháng tình hình đạt mục tiêu chỉ tiêu để đưa ra các hành động kịp thời.

Tiêu hao năng lượng

Vấn đề tiết kiệm năng lượng được thực hiện dưới sự cam kết và đầu tư trang thiết bị, kĩ thuật, nhân lực mạnh mẽ từ phía ban lãnh đạo cho các hoạt động và giám sát hiệu quả đầu tư. Không chỉ thể hiện trong chính sách, định kì mỗi 6 tháng, lãnh đạo công ty sẽ tiến hành xem xét hiệu quả nguồn lực để đảm bảo các nguồn lực bao gồm con người, trang thiết bị, công nghệ và ngân sách sẵn có để duy trì và tiến hành các hoạt động tiết kiệm/ giảm thiểu năng lượng.

Năm

Đơn vị

2016

2017

2018

2019

2020

Điện năng tiêu thụ 

MWh

94.387

93.502

89.171

85.845

81.607

Dầu

lít

5.405

2.940

12.298

18.678

19.320

Nhiên liệu khác (ga)

Tấn

384

428

448

345

337

Suất tiêu hao/đơn vị sản phẩm (MWh/sản phẩm)

 

0.526

0.500

0.477

0.468

0.462

Tỉ lệ TKNL hằng năm 

%

-

4.81%

4.59%

1.98%

1.29%

Hiện trạng trước khi thực hiện

Công ty TNHH Canon Việt Nam - Nhà máy Thăng Long được thành lập năm 2001 và đi vào hoạt động từ 2002 tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh-Hà Nội) với diện tích 200.000m2 và tổng số gần 8.000 cán bộ công nhân viên. Công ty duy trì xuất khẩu 20 triệu sản phẩm chính là máy in phun và máy quét ảnh mỗi năm.

Trong suốt gần 20 năm hình thành và phát triển, chúng tôi luôn tự hào là doanh nghiệp FDI hàng đầu tại Việt Nam. Canon Việt Nam góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam trong hầu hết các lĩnh vực như kinh tế, an sinh xã hội, môi trường… và đặc biệt sử dụng năng lượng bền vững được công ty xem xét là một trong các vấn đề quan trọng hàng đầu. Trong đó, chúng tôi tập trung vào việc đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng, tối đa hóa vận hành, tránh lãng phí, sắp xếp nhân lực kiểm soát năng lượng tại từng bộ phận, phòng ban…

Đặc biệt, Công ty đã áp dụng giải pháp về tự động hóa, kết nối mạng điều khiển, ứng dụng công nghệ “công nghiệp thế hệ 4.0” trong quản lý năng lượng. Theo đó, hệ thống quản lý, điều hành năng lượng thông minh BMS được kết nối trực tiếp với điện thoại cầm tay, trong trường hợp thiết bị có vấn đề như hỏng hóc, chạy quá tải, điện áp cao/thấp… gây lãng phí điện năng, điện thoại sẽ tự động đổ chuông để nhân viên phụ trách biết và tiến hành kiểm tra, xử lý sự cố giảm thiểu các lãng phí không cần thiết.

Với sự nỗ lực không ngừng, CVN đã đạt được thành tựu đáng kể đó là giảm thiểu lượng tiêu thụ điện năng 13.6% từ 94.387 MWh năm 2016 xuống còn 81.607MWh năm 2020. Bên dưới là biểu đồ minh họa chi tiết tiêu thụ năng lượng của công ty chúng tôi trong 5 năm qua.

 

Kết quả thực hiện

- Hệ thống quản lý năng lượng: Nhằm thúc đẩy các hoạt động tiết kiệm năng lượng chúng tôi thành lập ủy ban năng lượng trong cơ cấu tổ chức của công ty để định hướng, điều hành và liên kết các bộ phận trong công ty duy trì hoạt động quản lý năng lượng, kiểm soát các chỉ số, tình hình đạt mục tiêu chỉ tiêu cũng như thúc đẩy các hoạt động tiết kiệm/ giảm thiểu năng lượng do Tổng giám đốc đứng đầu

- Kiểm toán năng lượng: Công ty đã thuê các đơn vị tư vấn thực hiện kiểm toán năng lượng 3 năm/ lần từ năm 2012, 2015 và lần gần nhất chúng tôi tiến hành kiểm toán là vào tháng 12 /2018, đang xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm toán vào tháng 12/2021.

- Người quản lý năng lượng: Để nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân sự quản lý năng lượng, Công ty đã cử kỹ sư tham gia đào tạo khóa huấn luyện cán bộ quản lý năng lượng của Bộ công thương. Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Canon Việt Nam có tất cả 5 cán bộ được cấp chứng nhận Người quản lý năng lượng.

- Chính sách năng lượng 2020 được cụ thể hóa bằng chỉ số hiệu quả KPI điện năng tiêu thụ 22.4 USD/m2. Từ chính sách, mục tiêu năng lượng được định hướng bởi lãnh đạo cao nhất của công ty, chúng tôi đưa ra các chỉ số thử thách cho từng phòng ban, bộ phận về tiêu thụ năng lượng. Bằng việc lượng hóa chỉ số, các phòng ban lập kế hoạch giảm thiểu và giám sát, báo cáo hàng tháng tình hình đạt mục tiêu chỉ tiêu để đưa ra các hành động kịp thời.

Tiêu hao năng lượng

Vấn đề tiết kiệm năng lượng được thực hiện dưới sự cam kết và đầu tư trang thiết bị, kĩ thuật, nhân lực mạnh mẽ từ phía ban lãnh đạo cho các hoạt động và giám sát hiệu quả đầu tư. Không chỉ thể hiện trong chính sách, định kì mỗi 6 tháng, lãnh đạo công ty sẽ tiến hành xem xét hiệu quả nguồn lực để đảm bảo các nguồn lực bao gồm con người, trang thiết bị, công nghệ và ngân sách sẵn có để duy trì và tiến hành các hoạt động tiết kiệm/ giảm thiểu năng lượng.

Năm

Đơn vị

2016

2017

2018

2019

2020

Điện năng tiêu thụ 

MWh

94.387

93.502

89.171

85.845

81.607

Dầu

lít

5.405

2.940

12.298

18.678

19.320

Nhiên liệu khác (ga)

Tấn

384

428

448

345

337

Suất tiêu hao/đơn vị sản phẩm (MWh/sản phẩm)

 

0.526

0.500

0.477

0.468

0.462

Tỉ lệ TKNL hằng năm 

%

-

4.81%

4.59%

1.98%

1.29%

Kết quả của dự án: N/A
Tổng chi phí đầu tư: N/A
Năng lượng tiết kiệm: Giảm thiểu lượng tiêu thụ điện năng 13.6% từ 94.387 MWh năm 2016 xuống còn 81.607MWh năm 2020.
Chi phí tiết kiệm: N/A
Thời gian hoàn vốn: N/A