Công ty cổ phần sữa Hà Nội đã thực hiện kiểm toán năng lượng năm 2018. Các giải pháp tiết kiệm năng lượng thực hiện trong 3 năm

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI
Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất chế biến sản phẩm từ sữa
Địa chỉ: Km9, đường Bắc Thăng Long,Nội Bài, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.
Tên người QLNL: A/A
Tóm tắt dự án: Thay thế dần bóng đèn huỳnh quang T10 bằng bóng đèn Led. Sử dụng biến tần điều khiển điều khiển hệ thống máy bơm nước cấp 15kW. Có tụ bù cho hệ thống cung cấp điện Có kế hoạch bào trì, bảo dưỡng đối với các thiết bị Lắp biến tần cho máy nén khí 37 Kwh Giải pháp kỹ thuật Thay thế dần bóng đèn huỳnh quang T10 bằng bóng đèn Led. Sử dụng biến tần điều khiển điều khiển hệ thống máy bơm nước cấp 15kW. Có tụ bù cho hệ thống cung cấp điện Có kế hoạch bào trì, bảo dưỡng đối với các thiết bị Lắp biến tần cho máy nén khí 37 Kwh Giải pháp kỹ thuật Thay thế dần bóng đèn huỳnh quang T10 bằng bóng đèn Led. Sử dụng biến tần điều khiển điều khiển hệ thống máy bơm nước cấp 15kW. Có tụ bù cho hệ thống cung cấp điện Có kế hoạch bào trì, bảo dưỡng đối với các thiết bị Lắp biến tần cho máy nén khí 37 Kwh
Năm thực hiện: 2018-2019

Hiện trạng trước khi thực hiện

N/A

Kết quả thực hiện

  Giải pháp quản lý:

        Ban hành các văn bản, quy định việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho cán bộ nhân viên

        Có kế hoạch giảm năng lượng hàng năm

        Công ty có kế hoạch phối hợp với các đơn vị tiết kiệm năng lượng để kiểm toán năng lượng với mong muốn đánh giá tình hình sử dụng năng và tìm hiểu các cơ hội tiết kiệm năng lượng

        Có kế hoạch đào tạo, tập huấn, cử cán bộ quản lý năng lượng tham gia các buổi hội thảo chuyên đề tiết kiệm năng lượng

        Có kế hoạch thực hiện mục tiêu tiết kiệm năng lượng hàng năm.

        Quy định nhiệt độ cài đặt trên 250C cho hệ thống điều hòa không khí.

        Giảm lượng tiêu thụ ánh sáng những nơi không cần thiết

           Giải pháp kỹ thuật

        Thay thế dần bóng đèn huỳnh quang T10 bằng bóng đèn Led.

        Sử dụng biến tần điều khiển điều khiển hệ thống máy bơm nước cấp 15kW.

        Có tụ bù cho hệ thống cung cấp điện

        Có kế hoạch bào trì, bảo dưỡng đối với các thiết bị

        Lắp biến tần cho máy nén khí 37 Kwh

Hiện trạng trước khi thực hiện

N/A

Kết quả thực hiện

  Giải pháp quản lý:

        Ban hành các văn bản, quy định việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho cán bộ nhân viên

        Có kế hoạch giảm năng lượng hàng năm

        Công ty có kế hoạch phối hợp với các đơn vị tiết kiệm năng lượng để kiểm toán năng lượng với mong muốn đánh giá tình hình sử dụng năng và tìm hiểu các cơ hội tiết kiệm năng lượng

        Có kế hoạch đào tạo, tập huấn, cử cán bộ quản lý năng lượng tham gia các buổi hội thảo chuyên đề tiết kiệm năng lượng

        Có kế hoạch thực hiện mục tiêu tiết kiệm năng lượng hàng năm.

        Quy định nhiệt độ cài đặt trên 250C cho hệ thống điều hòa không khí.

        Giảm lượng tiêu thụ ánh sáng những nơi không cần thiết

           Giải pháp kỹ thuật

        Thay thế dần bóng đèn huỳnh quang T10 bằng bóng đèn Led.

        Sử dụng biến tần điều khiển điều khiển hệ thống máy bơm nước cấp 15kW.

        Có tụ bù cho hệ thống cung cấp điện

        Có kế hoạch bào trì, bảo dưỡng đối với các thiết bị

        Lắp biến tần cho máy nén khí 37 Kwh

Kết quả của dự án: Danh hiệu: Sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH 4 sao đối với cơ sở sử dụng nhiều năng lượng trong sản xuất công nghiệp – GREEN ENERGY in Large Energy User 4 sao
Tổng chi phí đầu tư: N/A
Năng lượng tiết kiệm: Tổng mức tiết kiệm thu được từ tất cả các giải pháp đã thực hiện 175.000 kWh so với mức tiêu thụ trước khi áp dụng giải pháp là 968.000 kWh tương đương với tỉ lệ 18 %,
Chi phí tiết kiệm: N/A
Thời gian hoàn vốn: Thời gian hoàn vốn trung bình của các giải pháp = 0,98 năm.