Mô hình trồng bưởi da xanh tiết kiệm điện và nước mang lại hiệu quả kinh tế cao

Tên doanh nghiệp: Tư nhân
Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất nông nghiệp
Địa chỉ: Ấp Đon, xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
Tên người QLNL: Ông Cao Văn Bé
Tóm tắt dự án: Ông Cao Văn Bé có hơn 0,4ha bưởi da xanh, với khoảng 180 gốc, đã 07 năm tuổi. Để đỡ tốn công, ông đầu tư hệ thống ống nhựa (loại mềm) để tưới; đồng thời, ông câu nhờ điện phụ hơi, do chưa đầu tư điện kế chính. Với diện tích 0,4ha bưởi, cứ 01 tuần ông phải tưới 01 lần, mỗi lần mất từ 05-06 giờ, bình quân tiền điện năng tiêu thụ từ 0,6-0,7 triệu đồng/tháng
Năm thực hiện: 2018-2020

Hiện trạng trước khi thực hiện

N/A

Kết quả thực hiện

Ông đầu tư lắp đặt hệ thống điều khiển từ xa không dây (điều khiển qua remote), tiện lợi cho quá trình tưới (không cần đến tận điểm lắp đặt CP). Hệ thống tưới nước từ xa không dây vừa giúp giảm công sức lao động, vừa tiết kiệm nước cũng như an toàn về điện trong khi tưới. Hệ thống tưới tự động bằng điều khiển từ xa khi bấm điều khiển, các thiết bị cách xa hàng chục mét vẫn đón nhận cảm ứng, hoạt động ngay.  Do nước tưới được cung cấp trực tiếp thông qua các lỗ của ống tưới ngay mỗi gốc bưởi, nên lượng nước có thể kiểm soát được, nước chảy tới đâu được đất hấp thụ đến đó, không xảy ra việc chảy tràn.
 

Hiện trạng trước khi thực hiện

N/A

Kết quả thực hiện

Ông đầu tư lắp đặt hệ thống điều khiển từ xa không dây (điều khiển qua remote), tiện lợi cho quá trình tưới (không cần đến tận điểm lắp đặt CP). Hệ thống tưới nước từ xa không dây vừa giúp giảm công sức lao động, vừa tiết kiệm nước cũng như an toàn về điện trong khi tưới. Hệ thống tưới tự động bằng điều khiển từ xa khi bấm điều khiển, các thiết bị cách xa hàng chục mét vẫn đón nhận cảm ứng, hoạt động ngay.  Do nước tưới được cung cấp trực tiếp thông qua các lỗ của ống tưới ngay mỗi gốc bưởi, nên lượng nước có thể kiểm soát được, nước chảy tới đâu được đất hấp thụ đến đó, không xảy ra việc chảy tràn.
 
Kết quả của dự án: Giảm 40% nước tưới, 80% thời gian tưới và tiết kiệm điện
Tổng chi phí đầu tư: N/A
Năng lượng tiết kiệm: N/A
Chi phí tiết kiệm: Giảm còn 1/3 tương đương 200-250 nghìn đồng/tháng
Thời gian hoàn vốn: N/A