Lợi ích lớn nhờ sử dụng đèn led

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Đông Thành
Lĩnh vực hoạt động: Lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, cáp mạng
Địa chỉ: N/A
Tên người QLNL: N/A
Tóm tắt dự án: Đầu tư 100% hệ thống chiếu sáng được công ty sử dụng bằng đèn led thay cho các loại đèn huỳnh quang, halogen. Ngoài ra xung quanh xưởng sản xuất của công ty có sử dụng các tấm lấy sáng tự nhiên, nhằm tận dụng tối đa ánh sáng ban ngày mà không phải bật đèn. Công ty cũng đã sử dụng biến tần để điều khiển các quạt cấp khí, quạt hút mùi cho các máy ép nhựa. Các động cơ trong các máy của dây chuyền sản xuất đều được trang bị biến tần
Năm thực hiện: 2017-2019

Hiện trạng trước khi thực hiện

Dùng toàn bộ đèn huỳnh quang, halogen

Kết quả thực hiện

Cuộc Cách mạng công nghiệp công nghệ 4.0 và tự động hóa đang trở thành xu hướng phát triển của các nước trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Tại Công ty Đông Thành, việc tự động hóa trong sản xuất được thực hiện hầu hết tất cả các khâu như: Kéo rút đồng, ủ mềm, bện, bọc cách điện, bọc vỏ bảo vệ… Với mục tiêu phát triển bền vững, Đông Thành phấn đấu trở thành doanh nghiệp dẫn đầu về công nghệ và văn hóa doanh nghiệp; hướng đến mỗi công nhân là một kỹ sư làm chủ công nghệ.

Ngoài ra, việc áp dụng quy trình sản xuất sạch hơn với công cụ 5S vào sản xuất giúp cho môi trường luôn được sạch sẽ, thoải mái, hiệu quả, chuyên nghiệp cho người lao động. Công ty cũng xác định, không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức về tiết kiệm điện cho người lao động và coi đây là một phần của văn hóa doanh nghiệp

Hiện trạng trước khi thực hiện

Dùng toàn bộ đèn huỳnh quang, halogen

Kết quả thực hiện

Cuộc Cách mạng công nghiệp công nghệ 4.0 và tự động hóa đang trở thành xu hướng phát triển của các nước trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Tại Công ty Đông Thành, việc tự động hóa trong sản xuất được thực hiện hầu hết tất cả các khâu như: Kéo rút đồng, ủ mềm, bện, bọc cách điện, bọc vỏ bảo vệ… Với mục tiêu phát triển bền vững, Đông Thành phấn đấu trở thành doanh nghiệp dẫn đầu về công nghệ và văn hóa doanh nghiệp; hướng đến mỗi công nhân là một kỹ sư làm chủ công nghệ.

Ngoài ra, việc áp dụng quy trình sản xuất sạch hơn với công cụ 5S vào sản xuất giúp cho môi trường luôn được sạch sẽ, thoải mái, hiệu quả, chuyên nghiệp cho người lao động. Công ty cũng xác định, không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức về tiết kiệm điện cho người lao động và coi đây là một phần của văn hóa doanh nghiệp

Kết quả của dự án: Trong 3 năm qua, các giải pháp của Đông Thành đã tiết kiệm 221.100 kWh điện tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt 8,9%. Giải pháp sử dụng đèn led thay thế cho các loại đèn huỳnh quang, halogen có mức tiết kiệm cao nhất (26%).
Tổng chi phí đầu tư: N/A
Năng lượng tiết kiệm: 221.100 kWh/3 năm
Chi phí tiết kiệm: N/A
Thời gian hoàn vốn: N/A