Nhà máy Canon Thăng Long giảm gần 11 tỷ đồng tiền điện mỗi năm

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Canon Việt Nam
Lĩnh vực hoạt động: Thiết bị văn phòng, máy ảnh
Địa chỉ: Công ty TNHH Canon Việt Nam-Bắc Thăng Long, Hà Nội
Tên người QLNL: N/A
Tóm tắt dự án: Là một trong 3 nhà máy của Canon được đầu tư tại Việt Nam, với quy mô sản xuất lớn, ngay từ khi đầu tư xây dựng Nhà máy Thăng Long, Công ty TNHH Canon Việt Nam xác định việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vô cùng cần thiết, nhằm giảm chi phí sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho xã hội.
Năm thực hiện: 2020

Hiện trạng trước khi thực hiện

Chưa đầu tư hệ thống

Kết quả thực hiện

Theo hồ sơ kiểm toán năng lượng từ năm 2015-2019 tổng mức tiết kiệm năng lượng mà nhà máy đạt là 30.806 mWh tương đương với tiền điện tiết kiệm được 54,3 tỷ đồng (bình quân gần 11 tỷ đồng/năm). Để đạt được kết quả này, nhà máy đã áp dụng cả giải pháp quản lý nội vi và giải pháp có đầu tư thấp.

Đối với giải pháp quản lý nội vi, nhà máy đã bọc bảo ôn thiết bị gia nhiệt của máy đúc nhựa, lò hàn nhằm tránh thất thoát nhiệt ra môi trường gây lãng phí năng lượng. Nhờ giải pháp này mà nhiệt độ trên bề mặt thiết bị đã giảm đáng kể (máy đúc nhựa từ 1200C còn 550C, lò hàn từ 42~450C xuống còn 32~350C), nhiệt độ được lưu lại trong bộ phận làm nóng của thiết bị. Ngoài việc tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm chi phí, hoạt động này còn giảm hao mòn cho thiết bị do tiết kiệm thời gian chạy máy. Đồng thời thay toàn bộ đèn chiếu sáng thông thường trong nhà xưởng sang đèn LED tiết kiệm năng lượng.

Cùng với đó, nhà máy đã tiến hành giải pháp lắp đặt liên động công tắc đèn với van cấp khí, khi tắt đèn, van khí sẽ tự động khóa theo. Đồng thời, đơn vị cũng đã tiến hành xây dựng bể tích lạnh vận hành ở giờ thấp điểm và sử dụng ở giờ cao điểm nhằm giảm tải năng lượng tiêu thụ ở các múi giờ cao điểm nhằm tránh quá tải.

Hiện trạng trước khi thực hiện

Chưa đầu tư hệ thống

Kết quả thực hiện

Theo hồ sơ kiểm toán năng lượng từ năm 2015-2019 tổng mức tiết kiệm năng lượng mà nhà máy đạt là 30.806 mWh tương đương với tiền điện tiết kiệm được 54,3 tỷ đồng (bình quân gần 11 tỷ đồng/năm). Để đạt được kết quả này, nhà máy đã áp dụng cả giải pháp quản lý nội vi và giải pháp có đầu tư thấp.

Đối với giải pháp quản lý nội vi, nhà máy đã bọc bảo ôn thiết bị gia nhiệt của máy đúc nhựa, lò hàn nhằm tránh thất thoát nhiệt ra môi trường gây lãng phí năng lượng. Nhờ giải pháp này mà nhiệt độ trên bề mặt thiết bị đã giảm đáng kể (máy đúc nhựa từ 1200C còn 550C, lò hàn từ 42~450C xuống còn 32~350C), nhiệt độ được lưu lại trong bộ phận làm nóng của thiết bị. Ngoài việc tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm chi phí, hoạt động này còn giảm hao mòn cho thiết bị do tiết kiệm thời gian chạy máy. Đồng thời thay toàn bộ đèn chiếu sáng thông thường trong nhà xưởng sang đèn LED tiết kiệm năng lượng.

Cùng với đó, nhà máy đã tiến hành giải pháp lắp đặt liên động công tắc đèn với van cấp khí, khi tắt đèn, van khí sẽ tự động khóa theo. Đồng thời, đơn vị cũng đã tiến hành xây dựng bể tích lạnh vận hành ở giờ thấp điểm và sử dụng ở giờ cao điểm nhằm giảm tải năng lượng tiêu thụ ở các múi giờ cao điểm nhằm tránh quá tải.

Kết quả của dự án: Từ năm 2015-2019 tổng mức tiết kiệm năng lượng từ các giải pháp là 30.806MWh tương đương với tỷ lệ 15%
Tổng chi phí đầu tư:
Năng lượng tiết kiệm: 30,806MWh
Chi phí tiết kiệm: 11 tỷ đồng/năm
Thời gian hoàn vốn: 4,92 năm