Đồng bằng sông Cửu Long: Nhân rộng mô hình điện mặt trời kết hợp nông nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên Long Mạnh (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu)
Lĩnh vực hoạt động: Trang trại nuôi tôm
Địa chỉ: Huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Tên người QLNL: Long Văn Nghĩa
Tóm tắt dự án: Trang trại cùng vợ quyết định đầu tư lắp đặt hệ thống năng lượng điện mặt trời ngay trên những ao lắng vốn dùng để nuôi nước cho tôm. Đầu tư 32 tỷ đồng cho 2MWp, mỗi năm, anh Nghĩa thu về 7 tỷ đồng tiền bán điện bên cạnh 20 tỷ đồng doanh thu từ nuôi tôm.
Năm thực hiện: 2020

Hiện trạng trước khi thực hiện

Dùng hoàn toàn điện lưới

Kết quả thực hiện

Nhận được hỗ trợ từ Chương trình Thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL, anh Long Văn Nghĩa – chủ trang trại cùng vợ quyết định đầu tư lắp đặt hệ thống năng lượng điện mặt trời ngay trên những ao lắng vốn dùng để nuôi nước cho tôm. Đầu tư 32 tỷ đồng cho 2MWp, mỗi năm, anh Nghĩa thu về 7 tỷ đồng tiền bán điện bên cạnh 20 tỷ đồng doanh thu từ nuôi tôm.

“Điện mặt trời trên trang trại tôm có nhiều ý nghĩa quan trọng: Đảm bảo nguồn điện cho sản xuất, đồng thời đây cũng là nguồn điện sạch được sản xuất tại những ao lắng đang bỏ không. Ao nước rất sạch khi được áp mái pin mặt trời, sử dụng cho ao tôm rất an toàn” - anh Nghĩa nhận xét về mô hình này.

Hiện trạng trước khi thực hiện

Dùng hoàn toàn điện lưới

Kết quả thực hiện

Nhận được hỗ trợ từ Chương trình Thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL, anh Long Văn Nghĩa – chủ trang trại cùng vợ quyết định đầu tư lắp đặt hệ thống năng lượng điện mặt trời ngay trên những ao lắng vốn dùng để nuôi nước cho tôm. Đầu tư 32 tỷ đồng cho 2MWp, mỗi năm, anh Nghĩa thu về 7 tỷ đồng tiền bán điện bên cạnh 20 tỷ đồng doanh thu từ nuôi tôm.

“Điện mặt trời trên trang trại tôm có nhiều ý nghĩa quan trọng: Đảm bảo nguồn điện cho sản xuất, đồng thời đây cũng là nguồn điện sạch được sản xuất tại những ao lắng đang bỏ không. Ao nước rất sạch khi được áp mái pin mặt trời, sử dụng cho ao tôm rất an toàn” - anh Nghĩa nhận xét về mô hình này.

Kết quả của dự án: Mỗi năm, anh Nghĩa thu về 7 tỷ đồng tiền bán điện bên cạnh 20 tỷ đồng doanh thu từ nuôi tôm.
Tổng chi phí đầu tư: Đầu tư 32 tỷ đồng
Năng lượng tiết kiệm: N/A
Chi phí tiết kiệm: Thu về 7 tỷ đồng/ năm tiền bán điện
Thời gian hoàn vốn: N/A