Một bệnh viện tại Tp. Hồ Chí Minh

Tên doanh nghiệp: Bệnh viện tại Tp. Hồ Chí Minh
Lĩnh vực hoạt động: Y tế
Địa chỉ: Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
Tên người QLNL: Giám đốc bệnh viện
Tóm tắt dự án: Bệnh viện đã tiến hành thay thế các bóng đèn huỳnh quang cũ bằng đèn LED
Năm thực hiện: 2020

Hiện trạng trước khi thực hiện

Bệnh viện đã sử dụng nhiều các bộ đôi và bộ đơn đèn huỳnh quang T8 (khoảng 1.800 bộ đèn) với chấn lưu sắt từ để chiếu sáng các khu vực hành lang, phòng bệnh.

Bên cạnh đó, Bệnh viện tận dụng một phần ánh sáng tự nhiên để chiếu sáng một phần các khu vực (hành lang hoặc phòng bệnh với cửa sổ kính).

Với các đèn huỳnh quang, công suất điện hoạt động là khá lớn tuy nhiên hiệu quả chiếu sáng chưa cao. Bệnh viện đã và đang tiến hành thay thế các bóng huỳnh quang cũ bị hư hỏng bằng các tuýp LED

Kết quả thực hiện

Trong năm 2020, Bệnh viện đã tiến hành thay thế 615 bóng đèn huỳnh quang T8 cũ (ballast sắt từ) bằng đèn LED hiệu suất cao.

Với đèn LED thay thế, điện năng tiêu thụ giảm xuống, tuy nhiên độ sáng các khu vực thay thế đạt giá trị cao hơn so với đèn huỳnh quang cũ.

Hiện trạng trước khi thực hiện

Bệnh viện đã sử dụng nhiều các bộ đôi và bộ đơn đèn huỳnh quang T8 (khoảng 1.800 bộ đèn) với chấn lưu sắt từ để chiếu sáng các khu vực hành lang, phòng bệnh.

Bên cạnh đó, Bệnh viện tận dụng một phần ánh sáng tự nhiên để chiếu sáng một phần các khu vực (hành lang hoặc phòng bệnh với cửa sổ kính).

Với các đèn huỳnh quang, công suất điện hoạt động là khá lớn tuy nhiên hiệu quả chiếu sáng chưa cao. Bệnh viện đã và đang tiến hành thay thế các bóng huỳnh quang cũ bị hư hỏng bằng các tuýp LED

Kết quả thực hiện

Trong năm 2020, Bệnh viện đã tiến hành thay thế 615 bóng đèn huỳnh quang T8 cũ (ballast sắt từ) bằng đèn LED hiệu suất cao.

Với đèn LED thay thế, điện năng tiêu thụ giảm xuống, tuy nhiên độ sáng các khu vực thay thế đạt giá trị cao hơn so với đèn huỳnh quang cũ.

Kết quả của dự án: N/A
Tổng chi phí đầu tư: 80 triệu đồng (thay thế trong 2020)
Năng lượng tiết kiệm: 53.874 kWh/năm và giảm phát thải khí nhà kính 49,2 tấn CO2/năm
Chi phí tiết kiệm: 82 Triệu đồng/năm
Thời gian hoàn vốn: 1 năm