AEON – Bình Tân

Tên doanh nghiệp: AEON – Bình Tân, TP HCM
Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh
Địa chỉ: Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
Tên người QLNL: N/A
Tóm tắt dự án: Tóm tắt dự án: Aeon Bình Tân đã lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời trên mái che bãi giữ xe máy và ô tô
Năm thực hiện: 2016

Hiện trạng trước khi thực hiện

Trung tâm mua sắm AEON Bình Tân được khai trương vào 01/07/2016 - dự án trung tâm mua sắm thứ 4 của AEON tại Việt Nam và là  trung tâm mua sắm đầu tiên của AEON tại Việt Nam áp dụng toàn diện mô hình Eco System nhằm tối đa hóa không gian xanh, tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng và góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường sống xung quanh.

Kết quả thực hiện

AEON Bình Tân đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời với 1.436 tấm pin đặt trên mái che khu vực bãi đỗ xe. Tấm pin sử dụng là NERP156x156-60-P SI 255W.

Tổng lượng điện mặt trời sinh ra là khoảng 504.000 kWh/năm, giúp siêu thị cắt giảm lượng phát thải là 460,2 tấn CO2/năm. Hệ thống điện mặt trời lắp đặt được chọn từ dự án hỗ trợ JCM (cơ chế tín chỉ song phương) năm 2015 của Bộ Môi trường Nhật Bản.

Bên cạnh đó, AEON Bình Tân còn thực hiện các biện pháp cắt giảm phụ tải nhiệt từ tường bao bên ngoài bằng việc ứng dụng loại bê-tông tấm AAC - vật liệu tường ngoài có tính cách nhiệt cao, kính đôi LOW-E để tăng lượng ánh sáng tự nhiên.

Hiện trạng trước khi thực hiện

Trung tâm mua sắm AEON Bình Tân được khai trương vào 01/07/2016 - dự án trung tâm mua sắm thứ 4 của AEON tại Việt Nam và là  trung tâm mua sắm đầu tiên của AEON tại Việt Nam áp dụng toàn diện mô hình Eco System nhằm tối đa hóa không gian xanh, tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng và góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường sống xung quanh.

Kết quả thực hiện

AEON Bình Tân đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời với 1.436 tấm pin đặt trên mái che khu vực bãi đỗ xe. Tấm pin sử dụng là NERP156x156-60-P SI 255W.

Tổng lượng điện mặt trời sinh ra là khoảng 504.000 kWh/năm, giúp siêu thị cắt giảm lượng phát thải là 460,2 tấn CO2/năm. Hệ thống điện mặt trời lắp đặt được chọn từ dự án hỗ trợ JCM (cơ chế tín chỉ song phương) năm 2015 của Bộ Môi trường Nhật Bản.

Bên cạnh đó, AEON Bình Tân còn thực hiện các biện pháp cắt giảm phụ tải nhiệt từ tường bao bên ngoài bằng việc ứng dụng loại bê-tông tấm AAC - vật liệu tường ngoài có tính cách nhiệt cao, kính đôi LOW-E để tăng lượng ánh sáng tự nhiên.

Kết quả của dự án:
Tổng chi phí đầu tư: Dự án hỗ trợ JCM
Năng lượng tiết kiệm: 504.000 kWh/năm
Chi phí tiết kiệm: 1.655 Triệu VNĐ/năm (theo giá điện 2020)
Thời gian hoàn vốn: N/A