BP4 - Dự án thay thế lò hơi nhiên liệu sinh khối bảo vệ môi trường.

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH HIỆP HƯNG
Địa chỉ: 63A Quốc Lộ 1A, xã Suối Hiệp, Diên Khánh, Khánh Hòa.
Tóm tắt dự án: Dự án thay thế lò hơi nhiên liệu sinh khối bảo vệ môi trường. Mục tiêu của dự án là giảm chi phí năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính.
Năm thực hiện: 2016

Hiện trạng trước khi thực hiện

Công ty hiện đang sử dụng

  • 01 lò hơi (được lắp đặt từ năm 2008) công suất 4 tấn hơi/h,
  • Nhiên liệu củi điều,
  • Hiệu suất tổng thể của lò hơi là 62%.

Lò hơi hiện hữu Củi điều

Công ty dự định đầu tư 01lò hơi đốt củicông suất 6 tấn hơi/giờđể đảm bảo luôn cung cấp đủ lượng hơi cần thiết cho quá trình sản xuất.

Kết quả thực hiện

Công ty đã đầu tư:

- 01 lò hơi đốt công suất 6 tấn hơi/giờ,

- Nhiên liệu củi,

- Hiệu suất tổng thể của lò hơi là 78,04%. Dự án đầu tư lò hơi nhiên liệu sinh khối tiết kiệm năng lượng 30,7% so với lò hơi cũ

Lò hơi nhiên liệu sinh khối mới lắp đặt tại nhà máy

Hiện trạng trước khi thực hiện

Công ty hiện đang sử dụng

  • 01 lò hơi (được lắp đặt từ năm 2008) công suất 4 tấn hơi/h,
  • Nhiên liệu củi điều,
  • Hiệu suất tổng thể của lò hơi là 62%.

Lò hơi hiện hữu Củi điều

Công ty dự định đầu tư 01lò hơi đốt củicông suất 6 tấn hơi/giờđể đảm bảo luôn cung cấp đủ lượng hơi cần thiết cho quá trình sản xuất.

Kết quả thực hiện

Công ty đã đầu tư:

- 01 lò hơi đốt công suất 6 tấn hơi/giờ,

- Nhiên liệu củi,

- Hiệu suất tổng thể của lò hơi là 78,04%. Dự án đầu tư lò hơi nhiên liệu sinh khối tiết kiệm năng lượng 30,7% so với lò hơi cũ

Lò hơi nhiên liệu sinh khối mới lắp đặt tại nhà máy

Kết quả của dự án:
Tổng chi phí đầu tư: 1.468 Triệu VND
Năng lượng tiết kiệm: 401 TOE/năm.
Chi phí tiết kiệm: 752 Triệu VND.
Thời gian hoàn vốn: 1,9 năm.