Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng sẽ được gắn đèn LED tiết kiệm điện

Tên doanh nghiệp: Phòng Quản lý đô thị TP Sóc Trăng
Lĩnh vực hoạt động: Tiết kiệm năng lượng trong giao thông vận tải
Địa chỉ: TP Sóc Trăng
Tên người QLNL: Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Sóc Trăng Tô Ngọc Hiển
Tóm tắt dự án: Theo đó, có hơn 10.000 đèn LED tiết kiệm điện được lắp đặt thay thế cho đèn cao áp thông thường và đèn compact tại 137 tuyến đường ở TP Sóc Trăng. Tổng vốn đầu tư trên 67,5 tỷ đồng vào đầu tháng 2/2021.
Năm thực hiện: 2021

Hiện trạng trước khi thực hiện

TP Sóc Trăng chiếu sáng giao thông bằng đèn cao áp thông thường và đèn compact

Kết quả thực hiện

Nhà thầu sẽ thay hết bóng đèn cao áp thông thường và đèn compact bằng đèn LED tiết kiệm điện trong năm 2021. Nhà thầu cũng sẽ quản lý, bảo hành hệ thống này trong vòng 12 năm rồi bàn giao lại thành phố quản lý.

Hiện trạng trước khi thực hiện

TP Sóc Trăng chiếu sáng giao thông bằng đèn cao áp thông thường và đèn compact

Kết quả thực hiện

Nhà thầu sẽ thay hết bóng đèn cao áp thông thường và đèn compact bằng đèn LED tiết kiệm điện trong năm 2021. Nhà thầu cũng sẽ quản lý, bảo hành hệ thống này trong vòng 12 năm rồi bàn giao lại thành phố quản lý.

Kết quả của dự án: N/A
Tổng chi phí đầu tư: N/A
Năng lượng tiết kiệm: N/A
Chi phí tiết kiệm: N/A
Thời gian hoàn vốn: N/A