BP3 - Thay thế lò hơi hiệu suất cao

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ĐẠI HÒA
Địa chỉ: CCN Mỹ An, Xã Đại Quang, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
Tóm tắt dự án: Thay thế lò hơi hiệu suất cao. Mục tiêu của dự án là giảm năng lượng tiêu thụ và giảm phát thải CO₂.
Năm thực hiện: 2017

Hiện trạng trước khi thực hiện

Nhà máy đang sử dụng:

  • 2 lò hơi có tổng công suất thiết kế 7 tấn/giờ,
  • Nhiên liệu sử dụng là củi và bã điều,
  • Hiệu suất 2 lò hơi đốt củi khoảng 70%.

Công ty đang có nhu cầu mở rộng dây chuyền sản xuất nên công suất hơi cần đáp ứng là 10 tấn hơi/giờ.

Kết quả thực hiện

Công ty đã đầu tư:

- 1 lò hơi công suất 10 tấn hơi/giờ,

- Nhiên liệu sử dụng là củi.

- Lò hơi mới có trang bị thêm bộ gia nhiệt nước cấp nhằm nâng cao hiệu suất.

Hiệu suất của lò hơi mới đạt 83,7%.

Lò hơi mới đốt củi, công suất 10 tấn hơi/giờ

Hiện trạng trước khi thực hiện

Nhà máy đang sử dụng:

  • 2 lò hơi có tổng công suất thiết kế 7 tấn/giờ,
  • Nhiên liệu sử dụng là củi và bã điều,
  • Hiệu suất 2 lò hơi đốt củi khoảng 70%.

Công ty đang có nhu cầu mở rộng dây chuyền sản xuất nên công suất hơi cần đáp ứng là 10 tấn hơi/giờ.

Kết quả thực hiện

Công ty đã đầu tư:

- 1 lò hơi công suất 10 tấn hơi/giờ,

- Nhiên liệu sử dụng là củi.

- Lò hơi mới có trang bị thêm bộ gia nhiệt nước cấp nhằm nâng cao hiệu suất.

Hiệu suất của lò hơi mới đạt 83,7%.

Lò hơi mới đốt củi, công suất 10 tấn hơi/giờ

Kết quả của dự án:
Tổng chi phí đầu tư: 3.211 Triệu VNĐ.
Năng lượng tiết kiệm: 676 TOE/năm.
Chi phí tiết kiệm: 3.382 Triệu VNĐ/năm.
Thời gian hoàn vốn: 11 tháng.