BP50 - Công ty giấy Bãi Bằng

Tên doanh nghiệp: Công ty giấy Bãi Bằng
Địa chỉ: Huyện Phù Ninh – tỉnhPhú Thọ.
Tóm tắt dự án: Tối ưu hóa hệ thống hơi nước nhằm giảm tiêu hao năng lượng tại Tổng công ty Giấy Việt Nam.
Năm thực hiện: 2016

Hiện trạng trước khi thực hiện

Công ty giấy Bãi Bằng là một doanhnghiệp nhà nước sản xuất bột giấy và sảnphẩm giấy các loại.

Hình ảnh công ty và sản phẩm

Hệ thống hơi nước của Nhà máyCông ty có ba lò hơi trong đó:

- 01 lò hơi đốt than, sản xuất hơi quánhiệt có áp suất 62 bar, nhiệt độ 4500Cvà có công suất sinh hơi 145t/h.

- 01 lò hơi đốt dịch đen thu hồi từ côngnghệ sản xuất bột giấy, sản xuất hơi quánhiêt có áp suất 62bar, nhiệt độ 4500Cvà công suất sinh hơi 36t/h.

- 01 lò hơi đốt nhiên liệu sinh khối, sảnxuất hơi bão hòa có áp suất hơi 13barvà công suất sinh hơi 20t/h.

Kết quả thực hiện

Khu vực vách lò hơi đốt than bị hở tương đốinhiều, ngoài ra lò hơi chưa trang bị thiết bị đo thành phần oxy trong khói lò chính vìvậy mà thành phần oxy trong khói lò tương đối cao khoảng 10%, làm cho hiệu suất lò hơi giảm xuống.

Công ty đã thực hiện các giải pháp nhằm làm giảm thành phần oxy trong khói lò bằng cách:

- Kiểm tra sửa chữa làm kín các khu vực lò hơi bị hở.

- Đầu tư thiết bị đo thành phần oxy trong khói và hệ thống cung cấp gió cấp II tựđộng.

Hiện trạng trước khi thực hiện

Công ty giấy Bãi Bằng là một doanhnghiệp nhà nước sản xuất bột giấy và sảnphẩm giấy các loại.

Hình ảnh công ty và sản phẩm

Hệ thống hơi nước của Nhà máyCông ty có ba lò hơi trong đó:

- 01 lò hơi đốt than, sản xuất hơi quánhiệt có áp suất 62 bar, nhiệt độ 4500Cvà có công suất sinh hơi 145t/h.

- 01 lò hơi đốt dịch đen thu hồi từ côngnghệ sản xuất bột giấy, sản xuất hơi quánhiêt có áp suất 62bar, nhiệt độ 4500Cvà công suất sinh hơi 36t/h.

- 01 lò hơi đốt nhiên liệu sinh khối, sảnxuất hơi bão hòa có áp suất hơi 13barvà công suất sinh hơi 20t/h.

Kết quả thực hiện

Khu vực vách lò hơi đốt than bị hở tương đốinhiều, ngoài ra lò hơi chưa trang bị thiết bị đo thành phần oxy trong khói lò chính vìvậy mà thành phần oxy trong khói lò tương đối cao khoảng 10%, làm cho hiệu suất lò hơi giảm xuống.

Công ty đã thực hiện các giải pháp nhằm làm giảm thành phần oxy trong khói lò bằng cách:

- Kiểm tra sửa chữa làm kín các khu vực lò hơi bị hở.

- Đầu tư thiết bị đo thành phần oxy trong khói và hệ thống cung cấp gió cấp II tựđộng.

Kết quả của dự án:
Tổng chi phí đầu tư: Gần 2.000 triệu VNĐ
Năng lượng tiết kiệm: 1.000 tấn than/năm
Chi phí tiết kiệm: 2.000 triệu VNĐ
Thời gian hoàn vốn: 1 năm