BP47 - Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng (NutiFood)

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng (NutiFood)
Địa chỉ: Lô E3-E4 Đường D1, KCN Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương
Tóm tắt dự án: Vận hành tối ưu lò hơi nhằm giảm tiêu hao năng lượng tại Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng (NutiFood) – Bình Dương

Hiện trạng trước khi thực hiện

Hệ thống hơi nước của Công ty bao gồm 01 lò hơi ghi xích đốt trấu viên với công suất là 6 tấn hơi/giờ và 01 lò hơi tầng sôi ghi tĩnh đốt bằng củi băm với công suất 15 tấn hơi/giờ.

Từ khảo sát thực tế, hiện trạng lò hơi như sau:

- Hàm lượng oxy khói thải trung bình rất thấp 3,4%, có thể lượng oxy cấp vào lò đang bị thiếu, làm cho quá trình cháy không hoàn tất, gây tổn thất do nhiên liệu cháy không hết.

- Nhà máy không có thiết bị xả nước lò tự động, không có xả mặt mà chỉ có xả đáy. Việc xả nước lò hơi được thực hiện bằng tay. Độ dẫn điện của nước xả đáy của lò đo đạc được tại hiện trường là 295ppm, rất thấp so với tiêu chuẩn xả đáy lò. Điều này cho thấy lưu lượng nước xả đáy trong ngày rất lớn – 10,17%, gây tổn thất năng lượng không cần thiết.

- Hiệu suất năng lượng của lò hơi tính theo phương pháp gián tiếp là 61,8%, một số vị trí chưa được bảo ôn có nhiệt độ trên bề mặt đo được khá cao.

Hình ảnh nhiên liệu, đường ống chưa bảo ôn

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã thực hiện ba giải pháp chính như sau:

- Thay bộ hâm nước cũ bằng bộ hâm nước mới.

- Đầu tư hệ thống xử lý nước cấp RO.

- Tăng lượng gió cấp hai để đảm bảo nhiên liệu được cháy kiệt và hiệu chỉnh chế độ cháy tối ưu.

Hình ảnh phòng điều khiển lò hơi

Sau hai tháng theo dõi, hiệu suất năng lượng của nồi hơi đã tăng từ 61,8% lên 65,69%.

Hiện trạng trước khi thực hiện

Hệ thống hơi nước của Công ty bao gồm 01 lò hơi ghi xích đốt trấu viên với công suất là 6 tấn hơi/giờ và 01 lò hơi tầng sôi ghi tĩnh đốt bằng củi băm với công suất 15 tấn hơi/giờ.

Từ khảo sát thực tế, hiện trạng lò hơi như sau:

- Hàm lượng oxy khói thải trung bình rất thấp 3,4%, có thể lượng oxy cấp vào lò đang bị thiếu, làm cho quá trình cháy không hoàn tất, gây tổn thất do nhiên liệu cháy không hết.

- Nhà máy không có thiết bị xả nước lò tự động, không có xả mặt mà chỉ có xả đáy. Việc xả nước lò hơi được thực hiện bằng tay. Độ dẫn điện của nước xả đáy của lò đo đạc được tại hiện trường là 295ppm, rất thấp so với tiêu chuẩn xả đáy lò. Điều này cho thấy lưu lượng nước xả đáy trong ngày rất lớn – 10,17%, gây tổn thất năng lượng không cần thiết.

- Hiệu suất năng lượng của lò hơi tính theo phương pháp gián tiếp là 61,8%, một số vị trí chưa được bảo ôn có nhiệt độ trên bề mặt đo được khá cao.

Hình ảnh nhiên liệu, đường ống chưa bảo ôn

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã thực hiện ba giải pháp chính như sau:

- Thay bộ hâm nước cũ bằng bộ hâm nước mới.

- Đầu tư hệ thống xử lý nước cấp RO.

- Tăng lượng gió cấp hai để đảm bảo nhiên liệu được cháy kiệt và hiệu chỉnh chế độ cháy tối ưu.

Hình ảnh phòng điều khiển lò hơi

Sau hai tháng theo dõi, hiệu suất năng lượng của nồi hơi đã tăng từ 61,8% lên 65,69%.

Kết quả của dự án:
Tổng chi phí đầu tư: 1.000 triệu VNĐ
Năng lượng tiết kiệm: 97,5 tấn sinh khối/tháng tương đương 1.172 tấn/năm
Chi phí tiết kiệm: 1.482 triệu VNĐ/năm
Thời gian hoàn vốn: 9,7 tháng