BP46 - Nhà máy Bia Sài Gòn Củ Chi – SABECO

Tên doanh nghiệp: Nhà máy Bia Sài Gòn Củ Chi – SABECO
Địa chỉ: Đường D3, Tân An Hội, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Tóm tắt dự án: Nâng cao hiệu suất năng lượng bằng các giải pháp kết hợp tại phân xưởng cung cấp hơi của Tập đoàn Tín Thành cho Nhà máy Bia Sài Gòn – Củ Chi

Hiện trạng trước khi thực hiện

Các thiết bị cung cấp hơi của Tập đoàn Tín Thành cho Nhà máy Bia Sài Gòn – Củ Chi bao gồm:

TT

Loại lò hơi

Công suất

Áp suất

Nhiên liệu

Vận hành (giờ/ngày)

1

Tầng sôi

30

12

Biomass

24

2

Tầng sôi

20

12

Biomass

Dự phòng

Khu vực cấp nhiên liệu và hệ thống điều khiển

Từ kết quả đo đạc và khảo sát thực tế, hiện trạng lò hơi:

- Hàm lượng ôxy trong khói thải của lò hơi khá cao (>10%), gây tổn thất cháy cho lò.

- Độ dẫn điện của nước xả đáy lò hơi khá cao (13.340 μS/cm), điều này có thể dẫn đến việc đóng cáu cặn trong lò, làm giảm hiệu quả trao đổi nhiệt.

- Bề mặt bên ngoài của bộ sấy không khí chưa được bảo ôn (nhiệt độ bề mặt đo được khoảng 90-95oC), gây tổn thất nhiệt ra môi trường.

- Đường ống cấp nước vào lò hơi, mặt bích buồng lửa và các van khóa trên ống góp chưa được bảo ôn, cũng làm gia tăng tổn thất nhiệt ra môi trường

Kết quả thực hiện

Đơn vị cung cấp hơi (Tập đoàn Tín Thành) đã quyết định thực hiện các giải pháp sau:

- Điều chỉnh chế độ cháy của lò hơi để giảm hệ số không khí thừa. Sau khi điều chỉnh hàm lượng ôxy trong khói thải giảm từ 10,09% xuống còn 7%.

- Bọc lại bảo ôn toàn bộ hệ thống đường ống dẫn hơi, tăng chiều dày bảo ôn từ 50mm lên 100mm.

- Bảo ôn phần đuôi lò vị trí tận dụng nhiệt và bồn nước cấp của lò hơi.

Bên cạnh đó, phân xưởng cung cấp hơi cũng kết hợp thực hiện thêm các giải pháp khác để tăng cường hiệu suất của hệ thống hơi, đảm bảo hoạt động ổn định và giảm tác động ra môi trường:

- Lắp thêm bộ hâm nước thứ cấp.

- Lắp thêm bình tích hơi.

- Sửa chữa, cải tạo hệ thống cấp liệu từ 01 họng cấp thành 02 họng cấp và tăng lưu lượng cột áp quạt thổi liệu vào buồng đốt.

- Lắp đặt thêm bộ lọc bụi túi vải.

Sau khi thực hiện, hiệu suất lò hơi tăng từ 73% lên 77,36%.

Hiện trạng trước khi thực hiện

Các thiết bị cung cấp hơi của Tập đoàn Tín Thành cho Nhà máy Bia Sài Gòn – Củ Chi bao gồm:

TT

Loại lò hơi

Công suất

Áp suất

Nhiên liệu

Vận hành (giờ/ngày)

1

Tầng sôi

30

12

Biomass

24

2

Tầng sôi

20

12

Biomass

Dự phòng

Khu vực cấp nhiên liệu và hệ thống điều khiển

Từ kết quả đo đạc và khảo sát thực tế, hiện trạng lò hơi:

- Hàm lượng ôxy trong khói thải của lò hơi khá cao (>10%), gây tổn thất cháy cho lò.

- Độ dẫn điện của nước xả đáy lò hơi khá cao (13.340 μS/cm), điều này có thể dẫn đến việc đóng cáu cặn trong lò, làm giảm hiệu quả trao đổi nhiệt.

- Bề mặt bên ngoài của bộ sấy không khí chưa được bảo ôn (nhiệt độ bề mặt đo được khoảng 90-95oC), gây tổn thất nhiệt ra môi trường.

- Đường ống cấp nước vào lò hơi, mặt bích buồng lửa và các van khóa trên ống góp chưa được bảo ôn, cũng làm gia tăng tổn thất nhiệt ra môi trường

Kết quả thực hiện

Đơn vị cung cấp hơi (Tập đoàn Tín Thành) đã quyết định thực hiện các giải pháp sau:

- Điều chỉnh chế độ cháy của lò hơi để giảm hệ số không khí thừa. Sau khi điều chỉnh hàm lượng ôxy trong khói thải giảm từ 10,09% xuống còn 7%.

- Bọc lại bảo ôn toàn bộ hệ thống đường ống dẫn hơi, tăng chiều dày bảo ôn từ 50mm lên 100mm.

- Bảo ôn phần đuôi lò vị trí tận dụng nhiệt và bồn nước cấp của lò hơi.

Bên cạnh đó, phân xưởng cung cấp hơi cũng kết hợp thực hiện thêm các giải pháp khác để tăng cường hiệu suất của hệ thống hơi, đảm bảo hoạt động ổn định và giảm tác động ra môi trường:

- Lắp thêm bộ hâm nước thứ cấp.

- Lắp thêm bình tích hơi.

- Sửa chữa, cải tạo hệ thống cấp liệu từ 01 họng cấp thành 02 họng cấp và tăng lưu lượng cột áp quạt thổi liệu vào buồng đốt.

- Lắp đặt thêm bộ lọc bụi túi vải.

Sau khi thực hiện, hiệu suất lò hơi tăng từ 73% lên 77,36%.

Kết quả của dự án:
Tổng chi phí đầu tư: 4.280 triệu VNĐ
Năng lượng tiết kiệm: 993,61 tấn sinh khối (gỗ băm)/năm
Chi phí tiết kiệm: 1.300 triệu VNĐ/năm
Thời gian hoàn vốn: 3,3 năm