BP44 - Công ty CP Bánh kẹo Tràng An 2 – Nghệ An

Tên doanh nghiệp: Công ty CP Bánh kẹo Tràng An 2 – Nghệ An
Địa chỉ: Số 233 đường Sào Nam, Nghi Phú, thị xã Cửa Lò, Nghệ An
Tóm tắt dự án: Thay thế nồi hơi đốt than hiệu suất thấp bằng nồi hơi đốt sinh khối hiệu suất cao

Hiện trạng trước khi thực hiện

Công ty Tràng An 2 đang sử dụng01 nồi hơi ghi xích đốt than cám công suất 7 tấn hơi/giờ, áp suất làm việc 10 kG/cm2 và 01 nồi hơi đốt than cục dự phòng công suất 3,5 tấn hơi/giờ, áp suất làm việc 10 kG/cm2

Sản phẩm công ty và hình ảnh lò hơi ghi xích

Hiện trạng hoạt động của lò hơi ghi xích như sau:

- đang vận hành với hiệu suất rất thấp (58% được tính theo phương pháp trực tiếp) dẫn đến tiêu hao nhiều nhiên liệu, chi phí vận hành cao.

- Thường hay hư hỏng, đặc biệt là phần ghi xích và phần xích thải xỉ hay hỏng hóc do làm việc trong môi trường khắc nghiệt nên hay phải dừng lò đột xuất để sửa chữa, gây ảnh hưởng đến công việc sản xuất.

- Sửa chữa và thay thế phức tạp, mất nhiều thời gian.

- Hệ thống xử lý khói thải đơn giản, bụi thải ra môi trường thường không đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam -TCVN. Nồng độ oxy trong khói thải quá cao (trung bình 16,6%) thể hiện hệ số không khí dư quá cao, dẫn đến việc thất thoát một lượng nhiệt khá lớn qua khói thải.

Kết quả thực hiện

Công ty Tràng An 2 đã quyết định thay thế nồi hơi ghi xích đốt than bằng nồi hơi tầng sôi đốt sinh khối.

Sơ đồ tổng thể lò hơi mới như sau:

Ưu điểm nổi bật của công nghệ lò hơi sinh khối:

- Vận hành tự động hoàn toàn hoặc bán tự động; Hiệu suất nồi hơi cao hơn 85%

- Chi phí vận hành đã giảm từ 25 đến 40% so với chi phí vận hành nồi hơi ghi xích đốt than

- Việc xử lý khói thải và nồng độ bụi triệt để thông qua hệ thống lọc bụi Cyclone khô và tháp dập bụi ướt; Khí thải luôn đạt Quy chuẩn Việt Nam – QCVN19:2009/BTNMT

Hiện trạng trước khi thực hiện

Công ty Tràng An 2 đang sử dụng01 nồi hơi ghi xích đốt than cám công suất 7 tấn hơi/giờ, áp suất làm việc 10 kG/cm2 và 01 nồi hơi đốt than cục dự phòng công suất 3,5 tấn hơi/giờ, áp suất làm việc 10 kG/cm2

Sản phẩm công ty và hình ảnh lò hơi ghi xích

Hiện trạng hoạt động của lò hơi ghi xích như sau:

- đang vận hành với hiệu suất rất thấp (58% được tính theo phương pháp trực tiếp) dẫn đến tiêu hao nhiều nhiên liệu, chi phí vận hành cao.

- Thường hay hư hỏng, đặc biệt là phần ghi xích và phần xích thải xỉ hay hỏng hóc do làm việc trong môi trường khắc nghiệt nên hay phải dừng lò đột xuất để sửa chữa, gây ảnh hưởng đến công việc sản xuất.

- Sửa chữa và thay thế phức tạp, mất nhiều thời gian.

- Hệ thống xử lý khói thải đơn giản, bụi thải ra môi trường thường không đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam -TCVN. Nồng độ oxy trong khói thải quá cao (trung bình 16,6%) thể hiện hệ số không khí dư quá cao, dẫn đến việc thất thoát một lượng nhiệt khá lớn qua khói thải.

Kết quả thực hiện

Công ty Tràng An 2 đã quyết định thay thế nồi hơi ghi xích đốt than bằng nồi hơi tầng sôi đốt sinh khối.

Sơ đồ tổng thể lò hơi mới như sau:

Ưu điểm nổi bật của công nghệ lò hơi sinh khối:

- Vận hành tự động hoàn toàn hoặc bán tự động; Hiệu suất nồi hơi cao hơn 85%

- Chi phí vận hành đã giảm từ 25 đến 40% so với chi phí vận hành nồi hơi ghi xích đốt than

- Việc xử lý khói thải và nồng độ bụi triệt để thông qua hệ thống lọc bụi Cyclone khô và tháp dập bụi ướt; Khí thải luôn đạt Quy chuẩn Việt Nam – QCVN19:2009/BTNMT

Kết quả của dự án: Giảm phát thải 8.699 tấn CO2/năm (100% lượng phát thải)
Tổng chi phí đầu tư: 4.460 triệu VNĐ
Năng lượng tiết kiệm:
Chi phí tiết kiệm: 1.649 triệu VNĐ/năm
Thời gian hoàn vốn: 2,7 năm