BP43 - Công ty cổ phần Diana Bắc Ninh

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Diana Bắc Ninh
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Tân Chi, xã Tân Chi, huyện Tiên Du,Bắc Ninh.
Tóm tắt dự án: Lắp đặt biến tần cho máy nén khí trục vít Hitachi 37kW. Mục tiêu của dự án là giảm điện năng tiêu thụ của máy nén khí.
Năm thực hiện: 2016

Hiện trạng trước khi thực hiện

Ban đầu, hệ thống máy nén khí của Công ty chỉ có 3 máy nén khí. Năm 2012, do nhu cầu mở rộng sản xuất, Công ty trang bị thêm 1 máy nén khí 37 kW.

Hệ thống khí nén

Trước khi đầu tư máy nén mới, Công ty đã phân tích, so sánh 2 phương án: sử dụng máy nén mới có/không có biến tần

Kết quả thực hiện

Qua kết quả phân tích, Công ty quyết định đầu tư thêm 72 triệu đồng cho việcmua biến tần Hitachi 37 kW và phụ kiện.

Sơ đồ hệ thống khí nén sau khi đầu tư

Biến tần lắp đặt cho máy nén khí

Hiện trạng trước khi thực hiện

Ban đầu, hệ thống máy nén khí của Công ty chỉ có 3 máy nén khí. Năm 2012, do nhu cầu mở rộng sản xuất, Công ty trang bị thêm 1 máy nén khí 37 kW.

Hệ thống khí nén

Trước khi đầu tư máy nén mới, Công ty đã phân tích, so sánh 2 phương án: sử dụng máy nén mới có/không có biến tần

Kết quả thực hiện

Qua kết quả phân tích, Công ty quyết định đầu tư thêm 72 triệu đồng cho việcmua biến tần Hitachi 37 kW và phụ kiện.

Sơ đồ hệ thống khí nén sau khi đầu tư

Biến tần lắp đặt cho máy nén khí

Kết quả của dự án: Giảm phát thải 33 tấn CO2/năm
Tổng chi phí đầu tư: 72 triệu VNĐ
Năng lượng tiết kiệm: 38.000 kWh/năm
Chi phí tiết kiệm: 52 triệu VNĐ
Thời gian hoàn vốn: 1,4 năm