BP42 - Chương trình hiệu quả năng lượng của nhãn hàng adidas

Lĩnh vực hoạt động: May trang phục
Địa chỉ: Sóc Trăng
Tên người QLNL: Ashton Chang
Tóm tắt dự án: Chương trình hiệu quả năng lượng của nhãn hàng adidas, một doanh nghiệp may ở Sóc Trăng đã tiến hành thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống lò hơi điện. Mục tiêu của chương trình là giảm chi phí năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính.
Năm thực hiện: 2018

Hiện trạng trước khi thực hiện

Áp suất vận hành của hệ thống lò hơi điện tại nhà máy là khoảng 4-6 kgf/cm2, cao hơn nhiều so với nhu cầu.

Lò hơi điện và áp suất vận hành hiện tại

Ngoài ra, các van và đường ống cấp vào lò chưa được bảo ôn, làm tăng tổn thất nhiệt ra ngoài môi trường.

Kết quả thực hiện

Nhà máy thực hiện các giải pháp nhằm tối ưu hóa hệ thống hơi: giảm áp suất cài đặt (khoảng 3 bar); thực hiện bảo ôn các van và đường ống.

Áp suất sau khi giảm

Thực hiện bảo ôn đường ống và van

Hiện trạng trước khi thực hiện

Áp suất vận hành của hệ thống lò hơi điện tại nhà máy là khoảng 4-6 kgf/cm2, cao hơn nhiều so với nhu cầu.

Lò hơi điện và áp suất vận hành hiện tại

Ngoài ra, các van và đường ống cấp vào lò chưa được bảo ôn, làm tăng tổn thất nhiệt ra ngoài môi trường.

Kết quả thực hiện

Nhà máy thực hiện các giải pháp nhằm tối ưu hóa hệ thống hơi: giảm áp suất cài đặt (khoảng 3 bar); thực hiện bảo ôn các van và đường ống.

Áp suất sau khi giảm

Thực hiện bảo ôn đường ống và van

Kết quả của dự án:
Tổng chi phí đầu tư: 4,6 triệu VNĐ
Năng lượng tiết kiệm: 10.150 kWh/năm
Chi phí tiết kiệm: 19,5 triệu VNĐ
Thời gian hoàn vốn: 0,2 năm