BP40 - Chương trình hiệu quả năng lượng của nhãn hàng adidas, Dệt Đông Minh đã tiến hành thực hiện nhiều cải tiến cho hệ thống khí nén nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng

Lĩnh vực hoạt động: May mặc
Địa chỉ: Khu chế xuất Tân Thuận, Tp. Hồ Chí Minh
Tên người QLNL: Hsu I Yang
Tóm tắt dự án: Chương trình hiệu quả năng lượng của nhãn hàng adidas, một doanh nghiệp may mặc tại Tp. Hồ Chí Minh đã tiến hành thực hiện nhiều cải tiến cho hệ thống khí nén nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Mục tiêu của chương trình là giảm chi phí năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính.
Năm thực hiện: 2018

Hiện trạng trước khi thực hiện

Khí nén rò rỉ nhiều tại các van và khớp nối

Áp suất cài đặt máy nén khí cao, sử dụng van xả tay.

Nhiệt độ trong phòng máy nén khí rất cao

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã tiến hành thực hiện các cải tiến cho hệ thống khí nén để giảm điện năng tiêu thụ như khắc phục rò rỉ khí nén; giảm áp suất cài đặt còn 6-7 bar; lắp bộ xả nước ngưng tự động; lắp ống xả gió nóng ra ngoài.

Áp suất cài đặt mới và lắp bộ xả tự động

Lắp ống xả gió nóng từ 2 máy ra ngoài

Hiện trạng trước khi thực hiện

Khí nén rò rỉ nhiều tại các van và khớp nối

Áp suất cài đặt máy nén khí cao, sử dụng van xả tay.

Nhiệt độ trong phòng máy nén khí rất cao

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã tiến hành thực hiện các cải tiến cho hệ thống khí nén để giảm điện năng tiêu thụ như khắc phục rò rỉ khí nén; giảm áp suất cài đặt còn 6-7 bar; lắp bộ xả nước ngưng tự động; lắp ống xả gió nóng ra ngoài.

Áp suất cài đặt mới và lắp bộ xả tự động

Lắp ống xả gió nóng từ 2 máy ra ngoài

Kết quả của dự án:
Tổng chi phí đầu tư: 8,6 triệu VNĐ
Năng lượng tiết kiệm: 15.564 kWh/năm
Chi phí tiết kiệm: 29,0 triệu VNĐ
Thời gian hoàn vốn: 0,3 năm