BP39 - Chương trình hiệu quả năng lượng của nhãn hàng adidas, Dệt Đông Minh đã nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng

Lĩnh vực hoạt động: May mặc
Địa chỉ: Khu chế xuất Tân Thuận, Tp. Hồ Chí Minh
Tên người QLNL: Hsu I Yang
Tóm tắt dự án: Chương trình hiệu quả năng lượng của nhãn hàng adidas, một doanh nghiệp may mặc tại Tp. Hồ Chí Minh đã tiến hành thực hiện nhiều cải tiến trong hệ thống chiếu sáng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Mục tiêu của chương trình là giảm chi phí năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính.
Năm thực hiện: 2018

Hiện trạng trước khi thực hiện

Độ sáng tại khu vực văn phòng (lầu 1) là rất cao, trên 700 lux. Trong khi đó, với nhu cầu vi tính đánh máy yêu cầu độ sáng trong khoảng 300 lux

Khu vực đặt các máy may tại lầu 3 hiện thời không sử dụng, tuy nhiên các bóng đèn tại khu vực này được bật sáng liên tục.

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã tiến hành thực hiện các cải tiến cho hệ thống chiếu sáng để giảm điện năng tiêu thụ như cắt giảm số lượng đèn tại khu vực văn phòng lầu 1, lắp đặt các CB cho các line đèn để tắt từng khu vực không sử dụng ở lầu 3.

Giảm ½ bóng đèn tại lầu 1

Lắp CB tắt các đèn tại vị trí không sử dụng

Hiện trạng trước khi thực hiện

Độ sáng tại khu vực văn phòng (lầu 1) là rất cao, trên 700 lux. Trong khi đó, với nhu cầu vi tính đánh máy yêu cầu độ sáng trong khoảng 300 lux

Khu vực đặt các máy may tại lầu 3 hiện thời không sử dụng, tuy nhiên các bóng đèn tại khu vực này được bật sáng liên tục.

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã tiến hành thực hiện các cải tiến cho hệ thống chiếu sáng để giảm điện năng tiêu thụ như cắt giảm số lượng đèn tại khu vực văn phòng lầu 1, lắp đặt các CB cho các line đèn để tắt từng khu vực không sử dụng ở lầu 3.

Giảm ½ bóng đèn tại lầu 1

Lắp CB tắt các đèn tại vị trí không sử dụng

Kết quả của dự án:
Tổng chi phí đầu tư: Thấp
Năng lượng tiết kiệm: 3.030 kWh/năm
Chi phí tiết kiệm: 5,6 Triệu VND
Thời gian hoàn vốn: Tức thời