BP38 - Nhà máy đã lắp đặt hệ thống nước nóng NLMT để cung cấp nước nóng cấp cho lò hơi đốt dầu.

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất giày dép
Địa chỉ: Thuận An, Bình Dương
Tên người QLNL: Mr. Ngọc
Tóm tắt dự án: Một doanh nghiệp giày dép ở Bình Dương đã lắp đặt hệ thống nước nóng NLMTđể cung cấp nước nóng cấp cho lò hơi đốt dầu. Mục tiêu của chương trình là giảm chi phí năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính.
Năm thực hiện: 2018

Hiện trạng trước khi thực hiện

Nhà máy sử dụng 1 lò hơi đốt dầu DO cung cấp hơi cho khu vực canteen. Lò hơi có công suất 1,5 tấn/giờ.

Hiện tại, lò hơi hoạt động ở chế độ non tải do chỉ vận hành trong khoảng 4,5 giờ/ngày (3 giờ vào buổi sáng và 1,5 giờ buổi chiều).

Sản lượng hơi cấp trung bình trong thời gian khảo sát là 1.779 kg/ngày. Mức tiêu thụ dầu là 254 kg DO/ngày.

Do vận hành non tải nên hiệu suất lò hơi hiện rất thấp (43,1% - theo phương pháp trực tiếp).

Lò hơi và sơ đồ cấp hơi của nhà máy

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã tiến hành lắp đặt hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời để cung cấp nước nóng cho lò hơi. Hệ thống nước nóng NLMT có công suất 6 m3/ngày (nhà cung cấp Khang Đại).

Bên cạnh đó, nhà máy đã tối ưu lượng xả đáy lò nên sau khi thực hiện, lượng nước cấp lò hơi được thống kê là khoảng 3,75 m3/ngày. Nhiệt độ nước nóng từ dàn là trên 650C trong thời gian khảo sát.

Dàn nước nóng NLMT và thông số vận hành

Hiệu suất của lò hơi sau khi thực hiện giải pháp là 62% (tính theo phương pháp trực tiếp).

Hiện trạng trước khi thực hiện

Nhà máy sử dụng 1 lò hơi đốt dầu DO cung cấp hơi cho khu vực canteen. Lò hơi có công suất 1,5 tấn/giờ.

Hiện tại, lò hơi hoạt động ở chế độ non tải do chỉ vận hành trong khoảng 4,5 giờ/ngày (3 giờ vào buổi sáng và 1,5 giờ buổi chiều).

Sản lượng hơi cấp trung bình trong thời gian khảo sát là 1.779 kg/ngày. Mức tiêu thụ dầu là 254 kg DO/ngày.

Do vận hành non tải nên hiệu suất lò hơi hiện rất thấp (43,1% - theo phương pháp trực tiếp).

Lò hơi và sơ đồ cấp hơi của nhà máy

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã tiến hành lắp đặt hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời để cung cấp nước nóng cho lò hơi. Hệ thống nước nóng NLMT có công suất 6 m3/ngày (nhà cung cấp Khang Đại).

Bên cạnh đó, nhà máy đã tối ưu lượng xả đáy lò nên sau khi thực hiện, lượng nước cấp lò hơi được thống kê là khoảng 3,75 m3/ngày. Nhiệt độ nước nóng từ dàn là trên 650C trong thời gian khảo sát.

Dàn nước nóng NLMT và thông số vận hành

Hiệu suất của lò hơi sau khi thực hiện giải pháp là 62% (tính theo phương pháp trực tiếp).

Kết quả của dự án:
Tổng chi phí đầu tư: 875 triệu VNĐ
Năng lượng tiết kiệm: 48.438 kg DO/năm
Chi phí tiết kiệm: 716 triệu VNĐ
Thời gian hoàn vốn: 1,2 năm