BP37 - Chương trình hiệu quả năng lượng của nhãn hàng Adidas

Lĩnh vực hoạt động: May trang phục
Địa chỉ: Sóc Trăng
Tên người QLNL: Ashton Chang
Tóm tắt dự án: Chương trình hiệu quả năng lượng của nhãn hàng adidas, Tuntex Sóc Trăng đã tiến hành thực hiện tối ưu hóa hệ thống khí nén. Mục tiêu của chương trình là giảm chi phí năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính.
Năm thực hiện: 2018

Hiện trạng trước khi thực hiện

Hệ thống khí nén rò rỉ khá nhiều tại van và khớp nối. Nhà máy sử dụng các van xả nước ngưng bằng tay. Điều này gây đọng nước làm rỉ sét hao mòn đường ống và các khớp nối, gây hư hỏng thiết bị sử dụng khí nén; nếu thời gian xả quá dài sẽ gây ra lãng phí khí nén, làm tăng điện năng tiêu thụ của máy nén khí.

Điểm rò rỉ và van xả bằng tay tại bình chứa

Ngoài ra, các máy nén khí hoạt động liên tục kể cả trong thời gian nghỉ trưa. Nhiệt độ phòng khí nén khá cao so với môi trường.

Kết quả thực hiện

Nhà máy thực hiện nhiều cải tiến cho hệ thống khí nén như khắc phục rò rỉ khí nén, lắp các bộ xả nước ngưng tự động, tắt các máy nén khí trong thời gian nghỉ trưa, tăng cường thông gió phòng máy nén khí.

Khắc phục rò rỉ và lắp bộ xả mới

Bên cạnh đó, nhà máy ban hành văn bản quy định nhằm vận hành khí nén hiệu quả, yêu cầu các nhân viên kỹ thuật tuân thủ chặt chẽ

Hiện trạng trước khi thực hiện

Hệ thống khí nén rò rỉ khá nhiều tại van và khớp nối. Nhà máy sử dụng các van xả nước ngưng bằng tay. Điều này gây đọng nước làm rỉ sét hao mòn đường ống và các khớp nối, gây hư hỏng thiết bị sử dụng khí nén; nếu thời gian xả quá dài sẽ gây ra lãng phí khí nén, làm tăng điện năng tiêu thụ của máy nén khí.

Điểm rò rỉ và van xả bằng tay tại bình chứa

Ngoài ra, các máy nén khí hoạt động liên tục kể cả trong thời gian nghỉ trưa. Nhiệt độ phòng khí nén khá cao so với môi trường.

Kết quả thực hiện

Nhà máy thực hiện nhiều cải tiến cho hệ thống khí nén như khắc phục rò rỉ khí nén, lắp các bộ xả nước ngưng tự động, tắt các máy nén khí trong thời gian nghỉ trưa, tăng cường thông gió phòng máy nén khí.

Khắc phục rò rỉ và lắp bộ xả mới

Bên cạnh đó, nhà máy ban hành văn bản quy định nhằm vận hành khí nén hiệu quả, yêu cầu các nhân viên kỹ thuật tuân thủ chặt chẽ

Kết quả của dự án:
Tổng chi phí đầu tư: Trong chi phí bảo trì, bảo dưỡng
Năng lượng tiết kiệm: 30.191 kWh/năm
Chi phí tiết kiệm: 62,4 triệu VNĐ
Thời gian hoàn vốn: Tức thời