BP36 - Chương trình hiệu quả năng lượng của nhãn hàng adidas, Regina Miracle Việt Nam đã tiến hành thực hiện cải tạo hệ thống khí nén

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất giày và hàng may mặc
Địa chỉ: Huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng
Tên người QLNL: Mr. YIU KA SO
Tóm tắt dự án: Chương trình hiệu quả năng lượng của nhãn hàng adidas, Regina Miracle Việt Nam đã tiến hành thực hiện cải tạo hệ thống khí nén. Mục tiêu của chương trình là giảm chi phí năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính.
Năm thực hiện: 2018

Hiện trạng trước khi thực hiện

Nhiệt độ phòng máy nén khí B2 là khá cao so với nhiệt độ môi trường.

Hệ thống khí nén hoạt động riêng rẽ làm giảm hiệu suất chung của các máy nén khí

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã nối liền ống xả khí nóng và máy nén khí khu B2.

Hình sau cải tạo

Với các máy nén khí khu A và C, nhà máy đã liên kết các máy nén khí lại thành hệ thống và cài đặt lại áp suất hoạt động từ 6,5 – 7 bar.

Hiện trạng trước khi thực hiện

Nhiệt độ phòng máy nén khí B2 là khá cao so với nhiệt độ môi trường.

Hệ thống khí nén hoạt động riêng rẽ làm giảm hiệu suất chung của các máy nén khí

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã nối liền ống xả khí nóng và máy nén khí khu B2.

Hình sau cải tạo

Với các máy nén khí khu A và C, nhà máy đã liên kết các máy nén khí lại thành hệ thống và cài đặt lại áp suất hoạt động từ 6,5 – 7 bar.

Kết quả của dự án:
Tổng chi phí đầu tư: Chi phí bảo trì, bảo dưỡng hàng năm
Năng lượng tiết kiệm: 42.681 kWh/năm
Chi phí tiết kiệm: 73,7 triệu VNĐ
Thời gian hoàn vốn: Tức thời