BP1 - Dự án thay thế động cơ không đồng bộ bằng động cơ servo cho máy may

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất giày
Địa chỉ: Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
Tóm tắt dự án: Một doanh nghiệp sản xuất giày ở Thanh Hóa đã thực hiện thay thế động cơ không đồng bộ bằng động cơ servo cho máy may. Mục tiêu của dự án là giảm chi phí năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính.
Năm thực hiện: 2019

Hiện trạng trước khi thực hiện

Nhà máy hiện nay có 6 xưởng may và tổng cộng 95 chuyền may bao gồm các máy may động cơ thường và các máy may động cơ servo

Nhà máy đang trong quá trình thay thế các động cơ servo trong các chuyền may. Tổng số máy may hiện nay là 1.678 trong đó đã có 1.198 máy đã gắn động cơ servo. Còn lại 480 máy sử dụng động cơ thường.

Động cơ thường

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã thay thế 300/480 máy may bằng động cơ servo.

Máy may mới với động cơ servo

Hiện trạng trước khi thực hiện

Nhà máy hiện nay có 6 xưởng may và tổng cộng 95 chuyền may bao gồm các máy may động cơ thường và các máy may động cơ servo

Nhà máy đang trong quá trình thay thế các động cơ servo trong các chuyền may. Tổng số máy may hiện nay là 1.678 trong đó đã có 1.198 máy đã gắn động cơ servo. Còn lại 480 máy sử dụng động cơ thường.

Động cơ thường

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã thay thế 300/480 máy may bằng động cơ servo.

Máy may mới với động cơ servo

Kết quả của dự án:
Tổng chi phí đầu tư: 18.472 triệu VNĐ
Năng lượng tiết kiệm: 52.704 kWh/năm
Chi phí tiết kiệm: 4.435 triệu VNĐ/năm
Thời gian hoàn vốn: 4,2 năm