BP32 - Dự án thay thế các động cơ thường bằng động cơ servo cho máy may

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự
Địa chỉ: Khu công nghiệp Xuyên Á, Long An
Tên người QLNL: Mr. Phải
Tóm tắt dự án: Một doanh nghiệp may ở Long An tiến hành thay thế các động cơ thường bằng động cơ servo cho máy may, giảm lượng lớn điện năng tiêu thụ cho hệ thống máy may.
Năm thực hiện: 2018

Hiện trạng trước khi thực hiện

Tại các khu vực may, nhà máy đang sử dụng 488 máy may với động cơ thường.

Việc sử dụng các động cơ thường tiêu thụ lớn lượng điện năng trong thời gian không tải (chiếm khoảng 70% tổng thời gian hoạt động).

Hình ảnh động cơ thường tại nhà máy

Kết quả đo đạc công suất hoạt động các động cơ thường - servo

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã tiến hành thay thế 488 động cơ thường bằng động cơ servo cho các máy may.

Động cơ servo đã lắp đặt tại nhà máy

Kết quả đo đạc các động cơ đã lắp đặt

 Dựa vào kết quả đo đạc, mức điện năng tiết kiệm đạt được sau khi thay thế bằng động cơ servo là khoảng 81%.

Hiện trạng trước khi thực hiện

Tại các khu vực may, nhà máy đang sử dụng 488 máy may với động cơ thường.

Việc sử dụng các động cơ thường tiêu thụ lớn lượng điện năng trong thời gian không tải (chiếm khoảng 70% tổng thời gian hoạt động).

Hình ảnh động cơ thường tại nhà máy

Kết quả đo đạc công suất hoạt động các động cơ thường - servo

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã tiến hành thay thế 488 động cơ thường bằng động cơ servo cho các máy may.

Động cơ servo đã lắp đặt tại nhà máy

Kết quả đo đạc các động cơ đã lắp đặt

 Dựa vào kết quả đo đạc, mức điện năng tiết kiệm đạt được sau khi thay thế bằng động cơ servo là khoảng 81%.

Kết quả của dự án:
Tổng chi phí đầu tư: 1.915 triệu VNĐ
Năng lượng tiết kiệm: 224.870 kWh/năm
Chi phí tiết kiệm: 439 triệu VNĐ
Thời gian hoàn vốn: 4,4 năm