BP30 - Dự án Thay thế đèn huỳnh quang T5 cũ có hiệu suất thấp bằng các đèn LED có hiệu suất cao

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất và kinh doanh các loại vải, các sản phẩm dệt
Địa chỉ: Bến Lức, Long An
Tóm tắt dự án: Một doanh nghiệp dệt nhuộm ở Long An đã tiến hành thay thế đèn huỳnh quang T5 cũ có hiệu suất thấp bằng các đèn LED có hiệu suất cao nhằm tiết kiệm điện năng tiêu thụ cho hệ thống chiếu sáng
Năm thực hiện: 2019

Hiện trạng trước khi thực hiện

Hiện tại, có rất nhiều đèn huỳnh quang T5 (28W) đang được sử dụng trong các xưởng. Tổng số lượng đèn là khoảng 3.046 bóng.

Các bóng đèn T5 trong xưởng

Loại đèn T5 có hiệu suất thấp và tiêu thụ nhiều điện năng cho hệ thống chiếu sáng.

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã tiến hành thay thế 1.000 bóng đèn T5 bằng các bóng đèn LED có hiệu suất cao

Bóng đèn LED sau khi lắp đặt

Báo cáo thực hiện việc thay thế

Nhà máy sẽ tiếp tục thực hiện giải pháp cho các bóng huỳnh quang còn lại.

Hiện trạng trước khi thực hiện

Hiện tại, có rất nhiều đèn huỳnh quang T5 (28W) đang được sử dụng trong các xưởng. Tổng số lượng đèn là khoảng 3.046 bóng.

Các bóng đèn T5 trong xưởng

Loại đèn T5 có hiệu suất thấp và tiêu thụ nhiều điện năng cho hệ thống chiếu sáng.

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã tiến hành thay thế 1.000 bóng đèn T5 bằng các bóng đèn LED có hiệu suất cao

Bóng đèn LED sau khi lắp đặt

Báo cáo thực hiện việc thay thế

Nhà máy sẽ tiếp tục thực hiện giải pháp cho các bóng huỳnh quang còn lại.

Kết quả của dự án:
Tổng chi phí đầu tư: 167,9 triệu VNĐ
Năng lượng tiết kiệm: 84.000 kWh/năm
Chi phí tiết kiệm: 138,5 triệu VNĐ/năm
Thời gian hoàn vốn: 1,2 năm