BP29 - Dự án thay thế các bóng đèn T5 cũ bằng các bóng đèn LED tiết kiệm năng lượng.

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự
Địa chỉ: Khu công nghiệp Xuyên Á, Long An
Tên người QLNL: Mr. Phải
Tóm tắt dự án: Một doanh nghiệp may ở Long An đã tiến hành thay thế các bóng đèn T5 cũ bằng các bóng đèn LED tiết kiệm năng lượng.
Năm thực hiện: 2018

Hiện trạng trước khi thực hiện

Hiện tại, có rất nhiều đèn huỳnh quang T5 (14W) đang được sử dụng trong các xưởng. Tổng số lượng đèn là khoảng 700 bóng.

Các bóng đèn T5 trong xưởng

Loại đèn T5 có hiệu suất thấp và tiêu thụ nhiều điện năng cho hệ thống chiếu sáng.

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã tiến hành thay thế 296 bóng đèn T5 bằng các bóng đèn LED có hiệu suất cao,

Bóng đèn LED sau khi lắp đặt (9W)

Nhà máy dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện giải pháp: thay thế các bóng T5 khác ngay khi các bóng đèn bị hỏng

Hiện trạng trước khi thực hiện

Hiện tại, có rất nhiều đèn huỳnh quang T5 (14W) đang được sử dụng trong các xưởng. Tổng số lượng đèn là khoảng 700 bóng.

Các bóng đèn T5 trong xưởng

Loại đèn T5 có hiệu suất thấp và tiêu thụ nhiều điện năng cho hệ thống chiếu sáng.

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã tiến hành thay thế 296 bóng đèn T5 bằng các bóng đèn LED có hiệu suất cao,

Bóng đèn LED sau khi lắp đặt (9W)

Nhà máy dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện giải pháp: thay thế các bóng T5 khác ngay khi các bóng đèn bị hỏng

Kết quả của dự án:
Tổng chi phí đầu tư: 30 triệu VNĐ
Năng lượng tiết kiệm: 3.410 kWh/năm
Chi phí tiết kiệm: 6,4 triệu VNĐ
Thời gian hoàn vốn: 4,7 năm