BP27 - Dự án Thay thế Chiller sử dụng máy nén piston

Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh văn phòng cho thuê – căn hộ - khách sạn
Địa chỉ: Quận 1, Tp. HCM
Tóm tắt dự án: Thay thế Chiller sử dụng máy nén piston bằng Chiller sử dụng máy nén trục vít hiệu suất cao.
Năm thực hiện: 2016

Hiện trạng trước khi thực hiện

Hệ thống lạnh của khách sạn và khu vực Office Building sử dụng 5 Chiller sử dụng máy nén piston. Mỗi Chiller có công suất 244 kW. Môi chất lạnh là R22, chất tải lạnh là nước.

Tuy nhiên do thời gian vận hành đã lâu, một số máy nén của Chiller đã hỏng. 1 Chiller đã không còn hoạt động do không có phụ tùng sửa chữa.

Chiller 3 và Chiller 5 của hệ thống lạnh trung tâm tại khách sạn

Máy nén lạnh hoạt động với hiệu quả khá thấp (COP từ 2,7 đến 3).

Điện năng tiêu thụ một ngày của hệ thống điều hòa không khí là 9.855 kWh.

Kết quả thực hiện

Khách sạn đã thay thế hệ thống Chiller sử dụng máy nén piston bằng Chiller sử dụng máy nén trục vít hiệu suất cao.

Điện năng tiêu thụ một ngày của hệ thống điều hòa không khí sau khi cải tạo là 3.156 kWh.

   

Hình ảnh 3 chiller trục vít mới

COP của hệ thống chiller mới là khá cao (từ 6 đến 6,2).

Thông số hoạt động các chiller mới

Hiện trạng trước khi thực hiện

Hệ thống lạnh của khách sạn và khu vực Office Building sử dụng 5 Chiller sử dụng máy nén piston. Mỗi Chiller có công suất 244 kW. Môi chất lạnh là R22, chất tải lạnh là nước.

Tuy nhiên do thời gian vận hành đã lâu, một số máy nén của Chiller đã hỏng. 1 Chiller đã không còn hoạt động do không có phụ tùng sửa chữa.

Chiller 3 và Chiller 5 của hệ thống lạnh trung tâm tại khách sạn

Máy nén lạnh hoạt động với hiệu quả khá thấp (COP từ 2,7 đến 3).

Điện năng tiêu thụ một ngày của hệ thống điều hòa không khí là 9.855 kWh.

Kết quả thực hiện

Khách sạn đã thay thế hệ thống Chiller sử dụng máy nén piston bằng Chiller sử dụng máy nén trục vít hiệu suất cao.

Điện năng tiêu thụ một ngày của hệ thống điều hòa không khí sau khi cải tạo là 3.156 kWh.

   

Hình ảnh 3 chiller trục vít mới

COP của hệ thống chiller mới là khá cao (từ 6 đến 6,2).

Thông số hoạt động các chiller mới

Kết quả của dự án:
Tổng chi phí đầu tư: 15.000 triệu VNĐ
Năng lượng tiết kiệm: 2.445.027 kWh/năm
Chi phí tiết kiệm: 6.661 triệu VNĐ
Thời gian hoàn vốn: 2,3 năm