BP26 - Dự án thay thế các động cơ thủy lực cũ bằng động cơ servo cho máy chặt bàn

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất giày dép
Địa chỉ: Thuận An, Bình Dương
Tên người QLNL: Mr. Ngọc
Tóm tắt dự án: Một doanh nghiệp giày dép ở Bình Dương đã tiến hành thay thế các động cơ thủy lực cũ bằng động cơ servo cho máy chặt bàn.
Năm thực hiện: 2018

Hiện trạng trước khi thực hiện

Tại xưởng P, nhà máy sử dụng các máy chặt với động cơ thủy lực. Động cơ này vẫn tiêu thụ 1 lượng lớn điện năng trong thời gian hoạt động không tải (chiếm khoảng 80% tổng thời gian hoạt động).

Đồ thị phụ tải động cơ thủy lực và servo (tham khảo)

Công suất hoạt động trung bình của máy chặt bàn – động cơ thủy lực được đo đạc là khoảng 1,48 kW

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã tiến hành lắp đặt 3 động cơ servo cho các máy chặt bàn.

Sau khi thực hiện, mức tiết kiệm điện đạt được khoảng 84%. Công suất hoạt động trung bình của máy chặt bàn – động cơ servo được đo đạc là khoảng 0,24 kW.

Máy chặt bàn – động cơ thủy lực cũ

Đo đạc máy chặt bàn – động cơ servo mới

Bên cạnh lợi ích tiết kiệm điện, động cơ servo mới giúp giảm lượng lớn dầu thủy lực tiêu thụ. 

Hiện trạng trước khi thực hiện

Tại xưởng P, nhà máy sử dụng các máy chặt với động cơ thủy lực. Động cơ này vẫn tiêu thụ 1 lượng lớn điện năng trong thời gian hoạt động không tải (chiếm khoảng 80% tổng thời gian hoạt động).

Đồ thị phụ tải động cơ thủy lực và servo (tham khảo)

Công suất hoạt động trung bình của máy chặt bàn – động cơ thủy lực được đo đạc là khoảng 1,48 kW

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã tiến hành lắp đặt 3 động cơ servo cho các máy chặt bàn.

Sau khi thực hiện, mức tiết kiệm điện đạt được khoảng 84%. Công suất hoạt động trung bình của máy chặt bàn – động cơ servo được đo đạc là khoảng 0,24 kW.

Máy chặt bàn – động cơ thủy lực cũ

Đo đạc máy chặt bàn – động cơ servo mới

Bên cạnh lợi ích tiết kiệm điện, động cơ servo mới giúp giảm lượng lớn dầu thủy lực tiêu thụ. 

Kết quả của dự án:
Tổng chi phí đầu tư: 54,4 triệu VNĐ
Năng lượng tiết kiệm: 9.256 kWh/năm
Chi phí tiết kiệm: 15,3 triệu VNĐ
Thời gian hoàn vốn: 3,6 năm