BP24 - Lắp đặt biến tần cho các máy thổi khí

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất hàng gốm sứ
Địa chỉ: Thuận An, Bình Dương
Tên người QLNL: Mr. Toản
Tóm tắt dự án: Một doanh nghiệp sản xuất hàng gốm sứ tại Bình Dương đã tiến hành lắp đặt biến tần cho các máy thổi khí, giảm tần số hoạt động của máy thổi khí, tiết kiệm điện năng tiêu thụ của hệ thống xử lý nước thải.
Năm thực hiện: 2018

Hiện trạng trước khi thực hiện

Nhà máy sử dụng 2 máy thổi khí (5,5 kW/máy) tại khu vực xử lý nước thải.

Nhà máy vận hành máy thổi khí với công suất cố định. Tuy nhiên, thông thường hoạt động của máy thổi khí dựa vào nồng độ oxy trong bể điều hòa. Nếu nồng độ DO trong bể lớn, có thể giảm tốc độ động cơ máy thổi khí, cung cấp lượng Oxy vừa đủ theo yêu cầu, đồng thời giảm điện năng tiêu thụ cho máy thổi khí.

Hình ảnh máy thổi khí và biến tần đề xuất

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã tiến hành lắp đặt biến tần cho 1 máy thổi khí.

Biến tần cho máy thổi khí và bể điều hòa

Sau khi lắp đặt, tần số hoạt động hiện thời của máy thổi khí là 12,6 Hz.

Công suất hoạt động trung bình của các máy thổi khí là 6,9 kW.

Hiện trạng trước khi thực hiện

Nhà máy sử dụng 2 máy thổi khí (5,5 kW/máy) tại khu vực xử lý nước thải.

Nhà máy vận hành máy thổi khí với công suất cố định. Tuy nhiên, thông thường hoạt động của máy thổi khí dựa vào nồng độ oxy trong bể điều hòa. Nếu nồng độ DO trong bể lớn, có thể giảm tốc độ động cơ máy thổi khí, cung cấp lượng Oxy vừa đủ theo yêu cầu, đồng thời giảm điện năng tiêu thụ cho máy thổi khí.

Hình ảnh máy thổi khí và biến tần đề xuất

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã tiến hành lắp đặt biến tần cho 1 máy thổi khí.

Biến tần cho máy thổi khí và bể điều hòa

Sau khi lắp đặt, tần số hoạt động hiện thời của máy thổi khí là 12,6 Hz.

Công suất hoạt động trung bình của các máy thổi khí là 6,9 kW.

Kết quả của dự án:
Tổng chi phí đầu tư: 20 triệu VNĐ
Năng lượng tiết kiệm: 8.640 kWh/năm
Chi phí tiết kiệm: 15 triệu VNĐ
Thời gian hoàn vốn: 1,3 năm