BP23 - Thay thế lò hơi bằng hệ thống bơm nhiệt

Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh căn hộ - khách sạn
Địa chỉ: Quận 1, Tp. HCM
Tóm tắt dự án: Một tòa nhà tại Tp. Hồ Chí Minh đã tiến hành thay thế lò hơi bằng hệ thống bơm nhiệt.
Năm thực hiện: 2016

Hiện trạng trước khi thực hiện

Khách sạn sản xuất nước nóng bằng hơi nước từ 2 lò hơi (3 tấn/giờ, sử dụng dầu DO). Nhiệt độ nước nóng đang được cài đặt ở 60 oC. Lượng dầu sử dụng cho lò hơi được thống kê là 9.059 lít/2 tuần.

Hệ thống lò hơi sử dụng dầu DO

Bên cạnh đó, việc sử dụng các lò hơi đốt dầu có ảnh hưởng đến vấn đề an toàn và hiệu suất sử dụng năng lượng.

Kết quả thực hiện

Khách sạn đã thay thế hệ thống nước nóng sử dụng các lò hơi bằng hệ thống Heat pump.

Theo kết quả đo đạc, điện năng tiêu thụ của hệ thống Heat pump một năm là 166.800 kWh/năm, với chi phí vận hành là 454 triệu VNĐ/năm.

Hệ bơm nhiệt và thông số hoạt động

Hiện trạng trước khi thực hiện

Khách sạn sản xuất nước nóng bằng hơi nước từ 2 lò hơi (3 tấn/giờ, sử dụng dầu DO). Nhiệt độ nước nóng đang được cài đặt ở 60 oC. Lượng dầu sử dụng cho lò hơi được thống kê là 9.059 lít/2 tuần.

Hệ thống lò hơi sử dụng dầu DO

Bên cạnh đó, việc sử dụng các lò hơi đốt dầu có ảnh hưởng đến vấn đề an toàn và hiệu suất sử dụng năng lượng.

Kết quả thực hiện

Khách sạn đã thay thế hệ thống nước nóng sử dụng các lò hơi bằng hệ thống Heat pump.

Theo kết quả đo đạc, điện năng tiêu thụ của hệ thống Heat pump một năm là 166.800 kWh/năm, với chi phí vận hành là 454 triệu VNĐ/năm.

Hệ bơm nhiệt và thông số hoạt động

Kết quả của dự án:
Tổng chi phí đầu tư: 4.500 triệu VNĐ
Năng lượng tiết kiệm:
Chi phí tiết kiệm: 1.097 triệu VNĐ
Thời gian hoàn vốn: 4,1 năm