BP22 - Thay thế lò hơi cũ có hiệu suất thấp bằng lò hơi mới hiệu suất cao

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất và kinh doanh các loại vải, các sản phẩm dệt
Địa chỉ: Bến Lức, Long An
Tóm tắt dự án: Thay thế lò hơi cũ có hiệu suất thấp bằng lò hơi mới hiệu suất cao
Năm thực hiện: 2019

Hiện trạng trước khi thực hiện

Nhà máy sử dụng 2 lò hơi có công suất 15 tấn/giờ/lò. Nhiên liệu được sử dụng là than. Lượng than tiêu thụ khoảng 53 tấn /ngày. Lò hơi cung cấp hơi cho xưởng nhuộm.

Nồng độ Oxi trong khói thải khá cao. Kết quả kiểm tra nồng độ Oxi khói thải của các lò hơi:

- Lò hơi số 1: 15,9%.

- Lò hơi số 2: 14,6%.

Khi buồng đốt đốt cháy than thì nồng độ Oxi trong khói thải nên nằm trong khoảng 8-10%. Nồng độ Oxi cao chứng tỏ lượng không khí cấp dư nhiều làm tăng tổn thất nhiệt qua khói lò.

Kết quả tính toán mức hiệu suất lò hơi hiện tại khoảng 76%.

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã đầu tư 1 lò hơi mới hiệu suất cao có công suất 25 tấn/h, vận hành thay thế 2 lò cũ có hiệu suất thấp. Lò hơi mới đã tích hợp cảm biến oxy; biến tần điều khiển cho các quạt ID và FD; bộ gia nhiệt nước cấp và khí cấp.

Hình ảnh lò cũ và lò mới

Các thông số vận hành lò mới

Hiệu suất thực tế của lò hơi mới được tính toán là khoảng 87%.

Hiện trạng trước khi thực hiện

Nhà máy sử dụng 2 lò hơi có công suất 15 tấn/giờ/lò. Nhiên liệu được sử dụng là than. Lượng than tiêu thụ khoảng 53 tấn /ngày. Lò hơi cung cấp hơi cho xưởng nhuộm.

Nồng độ Oxi trong khói thải khá cao. Kết quả kiểm tra nồng độ Oxi khói thải của các lò hơi:

- Lò hơi số 1: 15,9%.

- Lò hơi số 2: 14,6%.

Khi buồng đốt đốt cháy than thì nồng độ Oxi trong khói thải nên nằm trong khoảng 8-10%. Nồng độ Oxi cao chứng tỏ lượng không khí cấp dư nhiều làm tăng tổn thất nhiệt qua khói lò.

Kết quả tính toán mức hiệu suất lò hơi hiện tại khoảng 76%.

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã đầu tư 1 lò hơi mới hiệu suất cao có công suất 25 tấn/h, vận hành thay thế 2 lò cũ có hiệu suất thấp. Lò hơi mới đã tích hợp cảm biến oxy; biến tần điều khiển cho các quạt ID và FD; bộ gia nhiệt nước cấp và khí cấp.

Hình ảnh lò cũ và lò mới

Các thông số vận hành lò mới

Hiệu suất thực tế của lò hơi mới được tính toán là khoảng 87%.

Kết quả của dự án:
Tổng chi phí đầu tư: 14.336 triệu VNĐ
Năng lượng tiết kiệm: 1.718 tấn than/năm
Chi phí tiết kiệm: 5.108 triệu VNĐ/năm
Thời gian hoàn vốn: 2,8 năm