BP21 - Lắp biến tần cho các bơm nước lạnh

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất và kinh doanh các loại vải, các sản phẩm dệt
Địa chỉ: Bến Lức, Long An
Tóm tắt dự án: Lắp biến tần cho các bơm nước lạnh, giảm tốc độ bơm và tiết kiệm điện năng tiêu thụ
Năm thực hiện: 2019

Hiện trạng trước khi thực hiện

Số lượng các máy dệt thay đổi theo sản lượng, nhiệt độ môi trường thay đổi theo thời gian.

Các bơm nước lạnh, bơm nước bình ngưng và quạt tháp giải nhiệt của Chiller được vận hành ở tốc độ ổn định. Tuy nhiên, phụ tải thực tế thay đổi theo sản lượng và thời gian. Công suất hoạt động của các bơm nước lạnh là 8,9 kW.

Các bơm nước lạnh

 

Nhà máy có thể xem xét lắp đặt biến tần cho bơm thứ cấp.

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã lắp đặt 2 VSD (18,5 kW) cho 2 bơm nước lạnh thứ cấp. Công suất hoạt động đo được là 4,9 kW.

Biến tần đã được lắp đặt

Như vậy, mức tiết kiệm đạt được khoảng 44% sau khi lắp đặt (mức tiết kiệm còn bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi tải lạnh và nhiệt độ ngoài trời).

Hiện trạng trước khi thực hiện

Số lượng các máy dệt thay đổi theo sản lượng, nhiệt độ môi trường thay đổi theo thời gian.

Các bơm nước lạnh, bơm nước bình ngưng và quạt tháp giải nhiệt của Chiller được vận hành ở tốc độ ổn định. Tuy nhiên, phụ tải thực tế thay đổi theo sản lượng và thời gian. Công suất hoạt động của các bơm nước lạnh là 8,9 kW.

Các bơm nước lạnh

 

Nhà máy có thể xem xét lắp đặt biến tần cho bơm thứ cấp.

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã lắp đặt 2 VSD (18,5 kW) cho 2 bơm nước lạnh thứ cấp. Công suất hoạt động đo được là 4,9 kW.

Biến tần đã được lắp đặt

Như vậy, mức tiết kiệm đạt được khoảng 44% sau khi lắp đặt (mức tiết kiệm còn bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi tải lạnh và nhiệt độ ngoài trời).

Kết quả của dự án:
Tổng chi phí đầu tư: 57,5 triệu VNĐ
Năng lượng tiết kiệm: 33.354 kWh/năm
Chi phí tiết kiệm: 55 triệu VNĐ/năm
Thời gian hoàn vốn: 1,0 năm