BP20 - Thay thế các quạt truyền động bằng dây cuaroa bằng các quạt truyền động trực tiếp có hiệu suất cao hơn

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất và kinh doanh các loại vải, các sản phẩm dệt
Địa chỉ: Bến Lức, Long An
Tóm tắt dự án: Một doanh nghiệp dệt nhuộm ở Long An đã tiến hành thay thế các quạt truyền động bằng dây cuaroa bằng các quạt truyền động trực tiếp có hiệu suất cao hơn.
Năm thực hiện: 2019

Hiện trạng trước khi thực hiện

Hệ thống quạt hút thông gió hiện đang sử dụng các quạt thông gió truyền động bằng dây cuaroa (công suất 1,5 Hp, lưu lượng gió 33.000 m3/h).

Quạt thông gió

Truyền động bằng dây cuaroa có hiệu quả kém do tổn thất qua dây, tổn thất do ma sát, tổn thất do lâu ngày dây cuaroa bị dãn, hệ số trượt cao làm giảm hiệu quả truyền động từ động cơ đến cánh quạt và tuổi thọ hoạt động. Ngoài ra, ảnh hưởng tiếng ồn lớn hơn loại truyền động trực tiếp cùng công suất.

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã thực hiện thay thế 9 quạt cũ bằng quạt mới truyền động trực tiếp.

  

Quạt mới (truyền động trực tiếp)

Quạt mới có công suất 1 Hp (lưu lượng gió 45.000 m3/h) giúp giảm điện năng tiêu thụ > 33%.

Hiện trạng trước khi thực hiện

Hệ thống quạt hút thông gió hiện đang sử dụng các quạt thông gió truyền động bằng dây cuaroa (công suất 1,5 Hp, lưu lượng gió 33.000 m3/h).

Quạt thông gió

Truyền động bằng dây cuaroa có hiệu quả kém do tổn thất qua dây, tổn thất do ma sát, tổn thất do lâu ngày dây cuaroa bị dãn, hệ số trượt cao làm giảm hiệu quả truyền động từ động cơ đến cánh quạt và tuổi thọ hoạt động. Ngoài ra, ảnh hưởng tiếng ồn lớn hơn loại truyền động trực tiếp cùng công suất.

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã thực hiện thay thế 9 quạt cũ bằng quạt mới truyền động trực tiếp.

  

Quạt mới (truyền động trực tiếp)

Quạt mới có công suất 1 Hp (lưu lượng gió 45.000 m3/h) giúp giảm điện năng tiêu thụ > 33%.

Kết quả của dự án:
Tổng chi phí đầu tư: 126,5 triệu VNĐ
Năng lượng tiết kiệm: 32.340 kWh/năm
Chi phí tiết kiệm: 53,3 triệu VNĐ/năm
Thời gian hoàn vốn: 2,4 năm