BP19 - Dự án Lắp đặt biến tần cho quạt hút và quạt thổi của nồi hơi

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất vải và các sản phẩm dệt may
Địa chỉ: KHU CÔNG NGHIỆP HÒA XÁ, NAM ĐỊNH, VIỆT NAM
Tóm tắt dự án: Một doanh nghiệp dệt nhuộm ở Nam Định đã thực hiện dự án Lắp đặt biến tần cho quạt hút và quạt thổi của nồi hơi.Mục tiêu của dự án là giảm chi phí năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính.
Năm thực hiện: 2019

Hiện trạng trước khi thực hiện

Quạt hút và quạt thổi của nồi hơi hoạt động ở tốc độ không đổi và đều sử dụng van điều tiết không khí để điều chỉnh lưu lượng quạt. Đây là nguyên nhân gây ra lãng phí điện.

Hệ thống ống dẫn và quạt hút

Công suất của quạt thổi là 7,5 kW, quạt hút 30 kW

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã lắp đặt biến tần cho quạt hút  và quạt thổi của nồi hơi vào tháng 6 năm 2019.

  

Hệ thống điều khiển trung tâm & biến tần

Tần số hoạt động của quạt hút và quạt thổi là 45 Hz.

Hiện trạng trước khi thực hiện

Quạt hút và quạt thổi của nồi hơi hoạt động ở tốc độ không đổi và đều sử dụng van điều tiết không khí để điều chỉnh lưu lượng quạt. Đây là nguyên nhân gây ra lãng phí điện.

Hệ thống ống dẫn và quạt hút

Công suất của quạt thổi là 7,5 kW, quạt hút 30 kW

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã lắp đặt biến tần cho quạt hút  và quạt thổi của nồi hơi vào tháng 6 năm 2019.

  

Hệ thống điều khiển trung tâm & biến tần

Tần số hoạt động của quạt hút và quạt thổi là 45 Hz.

Kết quả của dự án:
Tổng chi phí đầu tư: 57 triệu VNĐ
Năng lượng tiết kiệm: 34.231 kWh/năm
Chi phí tiết kiệm: 2.440 USD/năm
Thời gian hoàn vốn: 1 năm