BP17 - Dự án lắp hệ thống điều khiển trung tâm và biến tần cho các máy nén khí

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất vải và các sản phẩm dệt may
Địa chỉ: KHU CÔNG NGHIỆP HÒA XÁ, NAM ĐỊNH, VIỆT NAM
Tóm tắt dự án: Một doanh nghiệp dệt nhuộm ở Nam Định đã thực hiện dự án lắp hệ thống điều khiển trung tâm và biến tần cho các máy nén khí. Mục tiêu của dự án là giảm chi phí năng lượngvà giảm phát thải khí nhà kính.
Năm thực hiện: 2019

Hiện trạng trước khi thực hiện

Các cụm máy nén khí được lắp đặt tại xưởng 9 và 10. Đôi khi, một số máy nén hoạt động đồng thời không tải. Điều này gây lãng phí điện vì trong thời gian không tải máy nén không sản xuất khí nén nhưng tiêu thụ rất nhiều điện.

Đồ thị phụ tải của các máy nén khí

Nhà máy sẽ lắp đặt biến tần cho 01 máy nén kết hợp với hệ thống điều khiển trung tâm, có thể giảm thiểu thời gian không tải của các máy nén khí xưởng 9 và 10. Tổng công suất hoạt động trung bình của các máy nén là 134 kW.

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã hoàn thành lắp đặt hệ thống điều khiển trung tâm và thử nghiệm lắp biến tần cho máy nén khí tại xưởng 9 & 10 vào ngày 10 tháng 10 năm 2019.

Hệ thống điều khiển trung tâm & biến tần

Sau khi thực hiện dự án, công suất trung bình là 77 kW.  Tỷ lệ tiết kiệm điện tương đương 42,5%.

Hiện trạng trước khi thực hiện

Các cụm máy nén khí được lắp đặt tại xưởng 9 và 10. Đôi khi, một số máy nén hoạt động đồng thời không tải. Điều này gây lãng phí điện vì trong thời gian không tải máy nén không sản xuất khí nén nhưng tiêu thụ rất nhiều điện.

Đồ thị phụ tải của các máy nén khí

Nhà máy sẽ lắp đặt biến tần cho 01 máy nén kết hợp với hệ thống điều khiển trung tâm, có thể giảm thiểu thời gian không tải của các máy nén khí xưởng 9 và 10. Tổng công suất hoạt động trung bình của các máy nén là 134 kW.

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã hoàn thành lắp đặt hệ thống điều khiển trung tâm và thử nghiệm lắp biến tần cho máy nén khí tại xưởng 9 & 10 vào ngày 10 tháng 10 năm 2019.

Hệ thống điều khiển trung tâm & biến tần

Sau khi thực hiện dự án, công suất trung bình là 77 kW.  Tỷ lệ tiết kiệm điện tương đương 42,5%.

Kết quả của dự án:
Tổng chi phí đầu tư: 372 triệu VNĐ
Năng lượng tiết kiệm: 153.387 kWh/năm
Chi phí tiết kiệm: 254 triệu VNĐ/năm
Thời gian hoàn vốn: 1,5 năm