BP16 - Nhà máy đã lắp đặt hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời để cung cấp nước nóng cho các lò hơi điện

Lĩnh vực hoạt động: May mặc
Địa chỉ: Khu chế xuất Tân Thuận, Tp. Hồ Chí Minh
Tên người QLNL: Hsu I Yang
Tóm tắt dự án: Một doanh nghiệp may mặc tại Tp. Hồ Chí Minh đã lắp đặt hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời để cung cấp nước nóng cho các lò hơi điện. Mục tiêu của chương trình là giảm chi phí năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính.
Năm thực hiện: 2018

Hiện trạng trước khi thực hiện

Nước thường ở 25 oC đang được cung cấp cho các lò hơi điện. Lượng nước sử dụng trong 1 ngày hoạt động (8h) là khoảng 2,2 m3.

Lò hơi điện

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã tiến hành lắp đặt hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời để cung cấp nước nóng cho các lò hơi điện. Nhiệt độ nước cấp lò hơi khoảng 60 oC.

Hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời 

Hiện trạng trước khi thực hiện

Nước thường ở 25 oC đang được cung cấp cho các lò hơi điện. Lượng nước sử dụng trong 1 ngày hoạt động (8h) là khoảng 2,2 m3.

Lò hơi điện

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã tiến hành lắp đặt hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời để cung cấp nước nóng cho các lò hơi điện. Nhiệt độ nước cấp lò hơi khoảng 60 oC.

Hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời 

Kết quả của dự án:
Tổng chi phí đầu tư: 44 triệu VNĐ
Năng lượng tiết kiệm: 26.484 kWh/năm
Chi phí tiết kiệm: 50 triệu VNĐ
Thời gian hoàn vốn: 0,9 năm