BP13 - Thay đèn huỳnh quang T5 bằng đèn LED

Lĩnh vực hoạt động: may mặc
Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng An, Bình Dương
Tóm tắt dự án: Một doanh nghiệp may mặc tại Bình Dương đã thực hiện thay thế các đèn huỳnh quang T5 bằng đèn LED.
Năm thực hiện: 2019

Hiện trạng trước khi thực hiện

Nhà máy sử dụng khoảng 5.000 bóng đèn huỳnh quang T5-28W.

Đèn huỳnh quang T5-28W

Nhà máy dự kiến sẽ thay 1.200 bóng đèn huỳnh quang T5-28W bằng đèn LED.

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã thay thế 1.200 bóng đèn huỳnh quang T5-28W bằng 1.200 bóng đèn LED-13W.

Đèn LED-13W.

Nhà máy đã tiết kiệm được 54% điện năng tiêu thụ của hệ thống chiếu sáng.

Hiện trạng trước khi thực hiện

Nhà máy sử dụng khoảng 5.000 bóng đèn huỳnh quang T5-28W.

Đèn huỳnh quang T5-28W

Nhà máy dự kiến sẽ thay 1.200 bóng đèn huỳnh quang T5-28W bằng đèn LED.

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã thay thế 1.200 bóng đèn huỳnh quang T5-28W bằng 1.200 bóng đèn LED-13W.

Đèn LED-13W.

Nhà máy đã tiết kiệm được 54% điện năng tiêu thụ của hệ thống chiếu sáng.

Kết quả của dự án:
Tổng chi phí đầu tư: 281 triệu VND
Năng lượng tiết kiệm: 194.400 kWh/năm
Chi phí tiết kiệm: 99 triệu VND
Thời gian hoàn vốn: 2,8 Năm