BP12 - Dự án đầu tư cải tạo hệ thống cấp đông, bao gồm nhiều giải pháp

Tên doanh nghiệp: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĨNH NGUYÊN
Địa chỉ: 709, ấp Đông An, Thị trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang
Tóm tắt dự án: Dự án đầu tư cải tạo hệ thống cấp đông, bao gồm nhiều giải pháp. Mục tiêu của dự án là giảm chi phí năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính.
Năm thực hiện: 2018

Hiện trạng trước khi thực hiện

Doanh nghiệp tư nhân Vĩnh Nguyên chuyên sản xuất nước đá với các sản phẩm chính: đá cây, đá viên. Nhà máy có 2 hệ thống:

  • Sản xuất đá cây: 2 máy nén lạnh Piston một cấp, tổng công suất lắp đặt là 199 kW.
  • Sản xuất đá viên: : 2 máy nén lạnh Piston một cấp, tổng công suất lắp đặt là 70 kW.

Các máy nén lạnh này tuổi thọ cao, COP trung bình khoảng 1,6.

Máy nén lạnh    Hầm đá cây

Nhằm tiết kiệm năng lượng, nhà máy dự kiến thay 4 máy nén lạnh Piston hiện hữu bằng 4 máy nén lạnh Piston hiệu suất cao.

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã giảm 25,6% tổng điện năng tiêu thụ cho hệ thống sản xuất đá cây & đá viên so với trước đây. Dự án giảm phát thải 202 tấn CO2/năm

Máy nén lạnh trục vít sản xuất đá cây

Máy nén lạnh trục vít sản xuất đá viên                            

Hiện trạng trước khi thực hiện

Doanh nghiệp tư nhân Vĩnh Nguyên chuyên sản xuất nước đá với các sản phẩm chính: đá cây, đá viên. Nhà máy có 2 hệ thống:

  • Sản xuất đá cây: 2 máy nén lạnh Piston một cấp, tổng công suất lắp đặt là 199 kW.
  • Sản xuất đá viên: : 2 máy nén lạnh Piston một cấp, tổng công suất lắp đặt là 70 kW.

Các máy nén lạnh này tuổi thọ cao, COP trung bình khoảng 1,6.

Máy nén lạnh    Hầm đá cây

Nhằm tiết kiệm năng lượng, nhà máy dự kiến thay 4 máy nén lạnh Piston hiện hữu bằng 4 máy nén lạnh Piston hiệu suất cao.

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã giảm 25,6% tổng điện năng tiêu thụ cho hệ thống sản xuất đá cây & đá viên so với trước đây. Dự án giảm phát thải 202 tấn CO2/năm

Máy nén lạnh trục vít sản xuất đá cây

Máy nén lạnh trục vít sản xuất đá viên                            

Kết quả của dự án:
Tổng chi phí đầu tư: 2.107 triệu VNĐ
Năng lượng tiết kiệm: 305.184 kWh/năm.
Chi phí tiết kiệm: 438 triệu VNĐ
Thời gian hoàn vốn: 4,8 năm