BP10 - Lắp đặt biến tần cho máy nén khí trục vít SG90A-90kW

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất các loại vải dệt thoi và dệt kim
Địa chỉ: Khu công nghiệp Trảng Bàng, Tây Ninh
Tên người QLNL: Lê Văn Linh
Tóm tắt dự án: Một doanh nghiệp dệt nhuộm ở Tây Ninh đã tiến hành lắp đặt biến tần cho máy nén khí trục vít SG90A-90kW. Mục tiêu của dự án là giảm điện năng tiêu thụ của máy nén khí.
Năm thực hiện: 2020

Hiện trạng trước khi thực hiện

Công ty đang sử dụng 1 máy nén khí trục vít SG90A (90 kW) để cung cấp khí nén cho hoạt động sản xuất. Áp suất cài đặt là (5,8 – 7,2 bar).

Đồ thị phụ tải MNK SG90A

Đồ thị phụ tải cho thấy máy nén khí hoạt động ở chế độ Load-Unload. Công suất hoạt độngtrung bình là khoảng 67,2 kW. Việc giảm thiểu thời gian hoạt động chế độ Unload sẽ giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ của máy nén khí.

Kết quả thực hiện

Máy nén khí trục vít SG90A đã được lắp đặt biến tần GA700 90kW của hãng Yaskawa. Trong thời điểm đánh giá, công suất hoạt động trung bình khoảng 57,9kW.

Trạng thái

Công suất TB (kW)

Trước khi thực hiện

67,2

Sau khi thực hiện

57,9

% tiết kiệm

13,9

Biến tần GA700 lắp đặt cho máy nén khí

Hiện trạng trước khi thực hiện

Công ty đang sử dụng 1 máy nén khí trục vít SG90A (90 kW) để cung cấp khí nén cho hoạt động sản xuất. Áp suất cài đặt là (5,8 – 7,2 bar).

Đồ thị phụ tải MNK SG90A

Đồ thị phụ tải cho thấy máy nén khí hoạt động ở chế độ Load-Unload. Công suất hoạt độngtrung bình là khoảng 67,2 kW. Việc giảm thiểu thời gian hoạt động chế độ Unload sẽ giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ của máy nén khí.

Kết quả thực hiện

Máy nén khí trục vít SG90A đã được lắp đặt biến tần GA700 90kW của hãng Yaskawa. Trong thời điểm đánh giá, công suất hoạt động trung bình khoảng 57,9kW.

Trạng thái

Công suất TB (kW)

Trước khi thực hiện

67,2

Sau khi thực hiện

57,9

% tiết kiệm

13,9

Biến tần GA700 lắp đặt cho máy nén khí

Kết quả của dự án: Giảm phát khí thải 181 tấn CO2/năm
Tổng chi phí đầu tư: 169 triệu VNĐ
Năng lượng tiết kiệm: 67.060 kWh/năm
Chi phí tiết kiệm: 116 triệu VNĐ
Thời gian hoàn vốn: 1,5 năm