BP9 - Dự án đầu tư lò hơi tầng sôi nhiên liệu sinh khối bảo vệ môi trường

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THIÊN LONG
Địa chỉ: Lô C1, Cụm CNLN Tịnh Ấn Tây, xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Tóm tắt dự án: DỰ ÁN ĐẦU TƯ LÒ HƠI TẦNG SÔI NHIÊN LIỆU SINH KHỐI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG. Mục tiêu của dự án là giảm chi phí năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính.
Năm thực hiện: 2017

Hiện trạng trước khi thực hiện

Sản phẩm chính của Nhà máy là giấy Kraft tổng hợp.Trong quy trình sản xuất, hơi nước cấp vào các lô sấy để sấy khô giấy.Hệ thống hơi nước của nhà máy gồm:

  • 01 lò hơi, công suất 3 tấn/h, nhiên liệu củi keo
  • Hiệu suất lò hơi 69%.

Lò hơi hiện hữu Củi keo

Để phục vụ cho việc đầu tư 1 dây chuyền xeo giấy mới có công suất thiết kế 4.200 tấn/năm, Nhà máy dự định đầu tư lò hơi nhiên liệu sinh khối công suất 6 tấn/giờ.

Kết quả thực hiện

Nhà máy dự định đầu tư:

  • 01 lò hơi nhiên liệu sinh khối công suất 6 tấn/giờ.
  • Hiệu suất lò hơi 81 %.

Dự án đầu tư lò hơi nhiên liệu sinh khối tiết kiệm năng lượng 12% so với lò hơi đốt củi keo cũ.

Lò hơi nhiên liệu sinh khối công suất 6 tấn/h

Dây chuyền xeo giấy mới lắp đặt

Hiện trạng trước khi thực hiện

Sản phẩm chính của Nhà máy là giấy Kraft tổng hợp.Trong quy trình sản xuất, hơi nước cấp vào các lô sấy để sấy khô giấy.Hệ thống hơi nước của nhà máy gồm:

  • 01 lò hơi, công suất 3 tấn/h, nhiên liệu củi keo
  • Hiệu suất lò hơi 69%.

Lò hơi hiện hữu Củi keo

Để phục vụ cho việc đầu tư 1 dây chuyền xeo giấy mới có công suất thiết kế 4.200 tấn/năm, Nhà máy dự định đầu tư lò hơi nhiên liệu sinh khối công suất 6 tấn/giờ.

Kết quả thực hiện

Nhà máy dự định đầu tư:

  • 01 lò hơi nhiên liệu sinh khối công suất 6 tấn/giờ.
  • Hiệu suất lò hơi 81 %.

Dự án đầu tư lò hơi nhiên liệu sinh khối tiết kiệm năng lượng 12% so với lò hơi đốt củi keo cũ.

Lò hơi nhiên liệu sinh khối công suất 6 tấn/h

Dây chuyền xeo giấy mới lắp đặt

Kết quả của dự án:
Tổng chi phí đầu tư: 2.064 triệu VNĐ
Năng lượng tiết kiệm: 229 TOE/năm.
Chi phí tiết kiệm: 2.410 triệu VNĐ
Thời gian hoàn vốn: 0,8 năm.