BP8 - Dự án đầu tư lò hơi tầng sôi nhiên liệu sinh khối bảo vệ môi trường

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH TM SX GIẤY SONG NAM
Địa chỉ: 24/9 Ấp Tân Hòa, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt dự án: DỰ ÁN ĐẦU TƯ LÒ HƠI TẦNG SÔI NHIÊN LIỆU SINH KHỐI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG. Mục tiêu của dự án là giảm chi phí năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính.
Năm thực hiện: 2017

Hiện trạng trước khi thực hiện

CÔNG TY có nhà máy sản xuất giấy bao bì. Trong quy trình sản xuất, hơi nước cấp vào các lô sấy để sấy khô giấy. Hệ thống hơi của nhà máy gồm:

  • 1 lò hơicông suất 4 tấn/h, nhiên liệu than cám,
  • Hiệu suất lò hơi 63 %.

Lò hơi hiện hữu Than cám

Để phục vụ cho việc đầu tư 1 dây chuyền xeo giấy mới có công suất thiết kế ban đầu là 40 tấn/ngày đêm, gấp đôi so với dây chuyền xeo giấy cũ (20 tấn giấy/ngày đêm) , Nhà máy dự định đầu tư lò hơi tầng sôi nhiên liệu sinh khối công suất 6 tấn/giờ.

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã đầu tư:

  • 01 lò hơi tầng sôi nhiên liệu sinh khối công suất 6 tấn/giờ,
  • Hiệu suất lò hơi 79 %.

Dự án đầu tư lò hơi nhiên liệu sinh khối giảm phát thải 100% (2.787 tấn CO2) so với lò hơi đốt than cũ.

Lò hơi tầng sôi nhiên liệu sinh khối công suất 6 tấn/h

Dây chuyền xeo giấy mới lắp đặt

Hiện trạng trước khi thực hiện

CÔNG TY có nhà máy sản xuất giấy bao bì. Trong quy trình sản xuất, hơi nước cấp vào các lô sấy để sấy khô giấy. Hệ thống hơi của nhà máy gồm:

  • 1 lò hơicông suất 4 tấn/h, nhiên liệu than cám,
  • Hiệu suất lò hơi 63 %.

Lò hơi hiện hữu Than cám

Để phục vụ cho việc đầu tư 1 dây chuyền xeo giấy mới có công suất thiết kế ban đầu là 40 tấn/ngày đêm, gấp đôi so với dây chuyền xeo giấy cũ (20 tấn giấy/ngày đêm) , Nhà máy dự định đầu tư lò hơi tầng sôi nhiên liệu sinh khối công suất 6 tấn/giờ.

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã đầu tư:

  • 01 lò hơi tầng sôi nhiên liệu sinh khối công suất 6 tấn/giờ,
  • Hiệu suất lò hơi 79 %.

Dự án đầu tư lò hơi nhiên liệu sinh khối giảm phát thải 100% (2.787 tấn CO2) so với lò hơi đốt than cũ.

Lò hơi tầng sôi nhiên liệu sinh khối công suất 6 tấn/h

Dây chuyền xeo giấy mới lắp đặt

Kết quả của dự án:
Tổng chi phí đầu tư: 3.720 triệu VNĐ
Năng lượng tiết kiệm: 119 TOE/năm.
Chi phí tiết kiệm: 1.535 triệu VNĐ
Thời gian hoàn vốn: 2,5 năm.