BP7 - Dự án đầu tư cải tạo hệ thống cấp đông, bao gồm nhiều giải pháp

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MINH ĐĂNG
Địa chỉ: Số 83 Tỉnh lộ 8, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.
Tóm tắt dự án: Dự án đầu tư cải tạo hệ thống cấp đông, bao gồm nhiều giải pháp. Mục tiêu của dự án là giảm chi phí năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính.
Năm thực hiện: 2018

Hiện trạng trước khi thực hiện

Hệ thống cấp đông là hệ thống tiêu thụ năng lượng lớn nhất trong nhà máy. Hiện tại Nhà máy đang có 3 hệ thống cấp đông hoạt động độc lập với nhau, sử dụng môi chất lạnh NH3.

Khu vực phòng máy nén Nhà máy

Nhà máy sẽ hợp nhất 3 hệ thống cấp đông riêng lẻ hiện tại thành một hệ thống cấp đông mới.

Đồng thời nhà máy cũng lắp thêm một số thiết bị mới nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng của hệ thống cấp đông như: lắp thiết bị tách nước & khí không ngưng ra khỏi môi chất NH3, lắp thiết bị trao đổi nhiệt làm lạnh nước để giảm lượng đá vảy sử dụng, lắp thiết bị tự động điều chỉnh công suất máy nén phù hợp với tải lạnh của hệ thống.

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã giảm 28,3% tổng điện năng tiêu thụ cho hệ thống cấp đông.

Hệ thống cấp đông sau cải tạo

Thiết bị tách nước

Hiện trạng trước khi thực hiện

Hệ thống cấp đông là hệ thống tiêu thụ năng lượng lớn nhất trong nhà máy. Hiện tại Nhà máy đang có 3 hệ thống cấp đông hoạt động độc lập với nhau, sử dụng môi chất lạnh NH3.

Khu vực phòng máy nén Nhà máy

Nhà máy sẽ hợp nhất 3 hệ thống cấp đông riêng lẻ hiện tại thành một hệ thống cấp đông mới.

Đồng thời nhà máy cũng lắp thêm một số thiết bị mới nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng của hệ thống cấp đông như: lắp thiết bị tách nước & khí không ngưng ra khỏi môi chất NH3, lắp thiết bị trao đổi nhiệt làm lạnh nước để giảm lượng đá vảy sử dụng, lắp thiết bị tự động điều chỉnh công suất máy nén phù hợp với tải lạnh của hệ thống.

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã giảm 28,3% tổng điện năng tiêu thụ cho hệ thống cấp đông.

Hệ thống cấp đông sau cải tạo

Thiết bị tách nước

Kết quả của dự án:
Tổng chi phí đầu tư: 5.573 triệu VNĐ
Năng lượng tiết kiệm: 959.385 kWh/năm
Chi phí tiết kiệm: 1.588 triệu VNĐ
Thời gian hoàn vốn: 3,5 năm